Sandwichelementer: Nye konstruksjoner og løsninger krever nye branntester

Sandwichelementer: Nye konstruksjoner og løsninger krever nye branntester

– Dagens lovverk setter strenge krav til testing av produkter. Passiv brannsikring handler om å forsinke spredning av brann, derfor tester vi alle nye løsninger i testlaboratorier.

– Firesafe er inne i et stort testprogram hos DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk institutt. Nå kan vi også snart dokumentere branntetting i Sandwich-element. -Vi har startet med å teste vårt hovedprodukt for branntetting; FIRESAFE GPG MORTAR, sier Pål Paulsen, Produktsjef for branntetteprodukter i Firesafe.

Følger utviklingen nøye

– Det er et krav i lovverket at man skal teste produkter for hva de skal brukes til. Når dokumentasjon på produkt foreligger fra en test, skal produktet i prinsippet installeres nøyaktig på samme måte ute på bygget (som testet i testlaboratoriet), forsetter Pål Paulsen.   

Dagens bygg setter standarden for branntestene

Pål Paulsen

– Branntetting i denne type konstruksjon er ikke helt nytt for oss, Vi har både detaljprosjektert og utført branntetting i disse konstruksjoner tidligere. Vi opplever i dagens byggemarked en stor økning i bruk av sandwich-elementer, både med og uten brannmotstand. De ulike produsenter av denne type konstruksjoner mangler løsninger for branntetting av tekniske installasjonsgjennomføringer i disse konstruksjonene. Vi har derfor valgt et større testprogram hos DBI for å dokumentere branntetting med våre løsninger. Med dette får vi, eller har allerede etter denne første testen, fått bekreftet at våre tidligere verifiserte- detaljprosjekterte løsninger, tilfredsstiller kravene, sier Pål Paulsen.                                                                     

– Vår første store branntest hos DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk institutt ble utført 12 januar i år. Testen bestod av installasjonsgjennomføringer i vegg, type Sandwich-element. Vi har også utviklet et eget system for omramming i utsparinger for tekniske installasjoner. I testen valgte vi å teste de mest vanlige installasjoner som benyttes i praksis for denne typen bygg:

  • Single og multiple kabelgjennomføringer
  • El-trekkerør av plast
  • Avløpsrør av plast
  • Isolerte stålrør og ventilasjonskanaler
  • Tom utsparing
  • Installsjonene ble testet med og uten omramming

Branntest hos DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk institutt

Christian Basbøll

– For planlegging og bygging av branntest for disse installasjonene, så kontaktet vi Christian Basbøll i DBI, som har bistått oss ved bygging og gjennomføring av denne testen. Vi er svært fornøyd med DBI og Christian Basbøll, som også vil bistå oss ved de neste testene, fortsetter Pål Paulsen.

– Firesafe har nå utført sin første branntest hos oss og det viser seg at  Firesafes produkter egner seg godt i denne type konstruksjon, sier Christian Basbøll, Resistance to Fire Engineer i DBI.

– Denne type branntester kan være vanskelige, og krever riktige produkter og løsninger. Jeg synes Firesafe er profesjonelle, og ser frem til et samarbeide ved neste branntest i løpet av april/mai, fortsetter Christian Basbøll.  

Det ble ved denne første testen utført en vanntest på varmt prøvestykke; The Hose Stream Test. Kort fortalt så vil det si at en påfører vann med 3.2 bar trykk direkte på varmt prøvestykke etter branntest. Dette er teststandard for UL-godkjenning.

Vanntrykket fungerer som en indikator for to viktige egenskaper: 1) integriteten på branntettingen eller sammenstilling etter branneksponering og 2) den generelle påliteligheten til materiale for å utføre sin tiltenkte funksjon. For brannsikringssystemer er det viktig å få en indikasjon på ytelsesintegritet. Når et brannstoppsystem mister sin integritet kan det tillate spredning av brann ved å skape passasjer for flammer og varme gasser.

Det er imponerende å se at branntettingene og vegg av sandwich-element fremdeles var intakt etter denne Hose Stream testen.

Bilder ovenfor viser eksponert side etter branntest i 90 minutter, påføring av vann samt nedkjøling etter test.