Gjennom lovverk og forskrifter settes det strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. Et nødlys skal skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen.

Firesafe leverer nødlys og løsninger som oppfyller disse kravene, slik at din virksomhet kan føle seg trygg ved en eventuell nødssituasjon.

Ulike typer

Nødlys gir en ekstra sikkerhet ved evakuasjon av en eventuell brann. Lysene kommer i ulike varianter, med en hovedintensjon om å lede og markere. Et ledelys er et nødlys som vil tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen. Formålet er å gi nok lys til å finne frem til rømningsveien.

Markeringslys er et nødlys som enten belyser eller gjennomlyser markeringsskilt ved behov. Mange steder er det et krav om at dette nødlyset skal synes fra alle steder i lokalet, eventuelt vises til med et henvisningsskilt.

Det finnes også et tredje nødlys for arealer med udefinerte rømningsveier. Antipanikklys skal sørge for tilstrekkelig nødlys fram til utgangen, slik at man unngår panikk. Dette gjelder særlig for store haller eller områder med et stort antall ansatte eller publikum.

Totalavtale

For våre kunder anbefaler vi en totalavtale. Den sikrer eiers ansvar for brannsikkerhet og gir deg bedre forutsigbarhet. Gjennom en kartlegging av virksomheten kan vi skreddersy en totalavtale som sikrer at alt av organisatorisk og teknisk brannvern er gjort i henhold til forskriftene. I tillegg får kunden en kontaktperson i Firesafe som ivaretar alle forhold.

Formålet med en totalavtale er å gi kunden en rask og forutsigbar tilgang til et bredt spekter av kvalitetstjenester innen brannsikring. En totalavtale innebærer først en kontroll med ettersyn og vedlikehold. Her går man gjennom alt av brannteknisk utstyr, deriblant nødlys. Deretter vil virksomheten få en brannteknisk rådgivning. Her vil virksomheten få resultat og dokumentasjon på kontrollen og videre prosjektering av passende brannsystem. Virksomheten vil også få kursing i forebyggende brannarbeid.

Tilslutt setter man i gang installasjon av eventuelle tilskudd til brannsikkerheten. Det kan være montering av nye branndører eller isolering og tetting av gamle.

Bred kompetanse

Vi har kompetanse på de fleste systemer og løsninger på markedet. Dersom du velger oss som din serviceleverandør, får du kun ett firma å forholde deg til. Vi står for prosjektering og designer selv løsninger innen alle produktområder. Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har den profesjonelle kompetansen som kreves for å se helheten. Dermed kan vi tilby gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger.

Vi leverer til privatboliger, kirker, sykehjem, skoler, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre nevneverdige bygg og bygårder.

 

Kontakt oss gjerne på support@firesafe.no