Et nødlys skal skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen.

Gjennom lovverk og forskrifter settes det strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. Firesafe leverer en rekke løsninger som oppfyller disse kravene, slik at din virksomhet kan føle seg trygg ved en eventuell nødssituasjon.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg og din brannsikkerhet.

Ulike typer

Nødlys gir en ekstra sikkerhet ved evakuering ved en eventuell brann. Lysene kommer i ulike varianter, med en hovedintensjon om å lede og markere. Et ledelys for eksempel tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen. Formålet er å gi nok lys til å finne frem til rømningsveien.

Markeringslys er et nødlys som enten belyser eller gjennomlyser markeringsskilt ved behov. Mange steder er det et krav om at dette lyset skal synes fra alle steder i lokalet, eventuelt vises til med et henvisningsskilt.

Det finnes også et tredje nødlys for arealer med udefinerte rømningsveier. Antipanikklys skal sørge for tilstrekkelig lys fram til utgangen, slik at man unngår panikk. Dette gjelder særlig for store haller eller områder med et stort antall ansatte eller publikum.

Les mer om: Brannsikkerhet

Totalavtale

For våre kunder anbefaler vi en totalavtale. Den sikrer eiers ansvar for brannsikkerhet og gir deg bedre forutsigbarhet. Gjennom en kartlegging av virksomheten kan vi skreddersy en totalavtale som sikrer at alt av organisatorisk og teknisk brannvern er gjort i henhold til forskriftene. I tillegg får kunden en kontaktperson i Firesafe som ivaretar alle forhold. Formålet med en totalavtale er å gi kunden rask og forutsigbar tilgang til et bredt spekter av kvalitetstjenester innen brannsikring. Vi tilbyr også etter- og rutinekontroll av rømningslys.

Bred kompetanse

Vi har kompetanse på de fleste systemer og løsninger på markedet. Dersom du velger oss som din serviceleverandør, får du kun ett firma å forholde deg til. Vi står for prosjektering og designer selv løsninger innen alle produktområder. Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har den profesjonelle kompetansen som kreves for å se helheten. Dermed kan vi tilby gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger.

Vi leverer til alle typer bygg, for eksempel til privatboliger, borettslag, kirker, sykehjem, skoler, industri, kraftverk, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre verneverdige bygg og bygårder.

Om Firesafe

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring. Vi har mål om å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid. Vårt arbeid er for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi har profesjonelle, kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi sørger for at arbeidet vi gjør er gjennomført på en ordentlig og sikker måte. I dag er vi et av de ledende brannsikringsfirmaene, og vi jobber hver dag med å bli det beste.

Trenger du hjelp til å montere en brannstige hjemme? Ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema, eller besøk et våre lokale kontorer.