Firesafe er din totalleverandør av brannvern. Vi har god kunnskap om brannvernlovgivningen og hva som kreves av deg i brannvernrollen.

 

Hvem har ansvaret?

Brannvern er regulert av lover og forskrifter. I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg som har det overordnede ansvaret for brannsikkerhet i Norge. Utover dette er det kommunene og brannvesenet som har ansvar for beredskap samt forebyggende arbeid rettet mot eiere og brukere av bygninger.

 

Det endelige ansvaret for brannvernet ligger hos byggeier og bruker av bygget. Eier skal dokumentere at det er gjort tilstrekkelig forsvarlig forebyggende arbeid med brannvern. Også brukere har et lovpålagt ansvar for å sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende.

 

Les mer: “Brannsikkerhet”

 

Branndokumentasjon

Dokumentasjon sikrer riktig fokus på ditt brannvern. Elektronisk branndokumentasjon (e-bok) gir deg bedre oversikt og kontroll, og forenkler brannvernansvarliges hverdag. Eier kan velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører og slik gjøre drift og vedlikehold av boligens brannvern enklere.

 

Les mer om kontroller du kan gjøre hjemme.

 

Firesafe hjelper deg med å utarbeide branndokumentasjon som leveres i både papir og i digital versjon. Innholdet avhenger av bygget, men skal inneholde følgende:

 • Generelle opplysninger
 • Bygnings- og branntekniske hoveddata, som branntekniske tegninger og oversikt over tekniske brannverntiltak
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet
 • Øvelser og brannvernopplæring
 • Internkontroll
 • Eksternkontroll
 • Forutsetninger for begrensninger til bygget
 • Oversikt over bygningsmessige endringer
 • Brannfilosofi/prosjektering
 • Øvrige byggesaksdokumenter

 

Brannvern i hjemmet

Som boligeier står du ansvarlig for forsvarlig vern av hjemmet. Du kan gjøre mye for å redusere brannrisikoen bare ved å sørge for jevnlige rutiner og egenkontroll i hjemmet. Her er en sjekkliste som er nyttig å følge:

Daglig

 • Sørg for at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at annet elektrisk utstyr og belysning som ikke trenger å stå på er slått av.
 • Sørg for at ovner, transformatorer og ladere ikke er tildekket.
 • Slukk alle levende lys.

Månedlig

 • Test alle røykvarslere.
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og i stand.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår

 • Gjennomfør brannøvelse med hele familien.
 • Sjekk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Årlig

 • Bytt batteriene i røykvarsleren.
 • Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 • Test røykvarslerne med røyk.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert femte år

 • Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen din.
 • Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år

 • Erstatt røykvarslerne med nye.
 • Få utført service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.

 

Røykvarsler
Røykvarslere er de viktigste livredderne ved en brann, og er en av de viktigste elementene ved brannsikkerhet. Det er viktig å velge riktig røykvarsler. Det anbefales å plassere disse røykvarslerne på de mest gunstige stedene. Helst skal disse være plassert høyt oppe og minst en i hver etasje. Slik blir en eventuell brann fanget opp på raskest mulig måte, slik at det kan gjøres noe med.                               

Ønsker du mer informasjon om brannvern? Ta kontakt med oss i Firesafe på support@firesafe.no for videre veiledning.