Brannventilasjon

Brannventilasjon

Brannventilasjon er mye mer enn bare et standard røykavtrekk. Naturlig røykventilasjon sørger for innslipp av lys og lufting under brann. Les mer her.

Kontakt oss

Brann- eller røykventilasjon er smart å implementere i både små og store bygninger. Denne formen for brannsikring er spesielt viktig å ha i større næringslokaler – som for eksempel kjøpesentre eller lignende.

Det er som regel røyken fra brannen som tar liv. Med brannventilasjon vil røyken kunne komme seg ut av bygningen, slik at faren for røykskader på mennesker og gjenstander reduseres.

Lær mer om livsviktig brannsikkerhet i her.

Hva er brannventilasjon?

Røyk- eller brannventilasjon er enkelt forklart åpninger i bygningen som leder røyken ut. Dette kan for eksempel skje via takvinduer eller høytsittende vinduer på vegger.

Gjennom lavtsittende åpninger vil erstatningsluft slippe inn, slik at det blir mulig å puste renere luft for mennesker som eventuelt befinner seg i bygningen.

Røykventilasjonen sørger også for at rømningsveier holdes fri for røyk, og at brannvesenet får mulighet til å ta seg inn i bygningen.

bygg med ventilasjon i stål

Ventilasjon i flere soner

Med røykventilasjon i flere soner, sørger du for at bygningen blir tryggere å ferdes i. Det er mulig å kjøpe løsninger som kan installeres i mange forskjellige soner i bygget.

Dette er spesielt viktig i store bygninger der mange personer oppholder seg spredt. God røykventilasjon kan potensielt redde mange liv.

Derfor bør du ha brannventilasjon

Ifølge studier skjer de fleste dødsfall relatert til brann andre steder enn der brannen oppstår i bygningen. Dette skyldes som regel at personene inhalerer giftig røyk.

Ved hjelp av røykventilasjon blir giftige gasser og røyk ventilert ut av bygningen, samtidig som frisk luft slipper inn. Dette bidrar til utsettelse av overtenning, og vil øke sikkerheten.

brannslange

Mekanisk eller naturlig røykventilasjon

Som regel skiller vi mellom mekanisk og naturlig røykventilasjon. Finn ut hva som passer best for deg ved å motta gode råd fra våre branneksperter.

Vi skal nå se nærmere på forskjellene mellom mekanisk og naturlig røykventilasjon.

Mekanisk røykventilasjon

En mekanisk røykventilasjon er som regel basert på røykgassvifter, tilførsel av luft via vifter og røykluker. Dette er altså en elektrisk gassvifte som sørger for at røyken som genereres fra brannen ventileres.

Røyken føres gjennom rør eller sjakter og ut i åpen luft. Samtidig vil kjølig luft tilføres gjennom andre elektriske vifter. Dette sørger for at det ikke blir undertrykk i bygningen.

Fordelen med mekanisk røykventilasjon er at løsningen ikke er så avhengig av røykens oppdrift og vindtrykk. Ulempen er at det kreves nokså høy ventilasjonskapasitet. Dessuten trengs det sikker tilførsel av strøm.

Det kan også oppstå redusert ventilasjonskapasitet ved høyere gasstemperaturer, noe som skyldes økningen av luftvolum under oppvarming.

Naturlig brannventilasjon

Naturlig røykventilasjon er basert på de naturlige oppdriftskreftene varm røykgass besitter. Idet røykgass detekteres, vil en luke i taket eller høyt oppe på veggene åpnes. Røyken kan også føres gjennom en egen sjakt.

Fordelen med naturlig brann- og røykventilasjon er at prosessen ikke er avhengig av strømtilførsel. Dessuten vil ikke ventilasjonskapasiteten påvirkes av omkringliggende temperaturer.

Naturlig røykventilasjon kan ha den ulempen at kald røyk ikke detekteres like bra, noe som for eksempel kan være tilfelle ved ulmebrann. Dette skyldes at røyken ikke legger seg i et lag, men heller blander seg med resten av luften i bygningen.

Kontakt oss

Firesafe

Installer sikker røykventilasjon som redder liv

Mekanisk eller naturlig brannventilasjon kan redde liv, siden giftig røyk føres ut av bygningen, samtidig som frisk luft tilføres. Husk at det vanligvis er røyken som tar liv når det brenner.

Firesafe har kvalitetssikrede systemer for røykventilasjon. Kontakt oss i dag for gode råd.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!