Brannkonsulent

Brannkonsulenter peker på og diskuterer branntegninger

Brannkonsulent

En brannkonsulent kan hjelpe deg med brannsikkerhet og forebyggende arbeid i forbindelse med brann. Arbeidet er både praktisk og administrativt, og som brannkonsulent har man en variert arbeidsdag.

Kontakt oss

En brannkonsulent er en samlebetegnelse for branningeniør/brannrådgiver/brannvernkonsulent. I Firesafe bruker vi titlene brannrådgiver og branningienør.

Brannkonsulent i Firesafe Consulting

Firesafe Consulting er en selvstendig enhet i Firesafe-konsernet. Tjenestene inkluderer brannteknisk rådgivning, brannvernledelse, tegning og andre tilknyttede områder. Det er i dag 45 rådgivere i Firesafe Consulting i Oslo, Bergen og Trondheim. Virksomheten er i sterk vekst, og er i dag det ledende brannfaglige miljøet i Norge.

En brannkonsulent i Firesafe Consulting arbeider med brannsikkerhet og alle arbeidsområder som inngår i faget. Som brannkonsulent er man i stand til å utarbeide helhetlige brannkonsept for alle typer bygninger. Våre ansatte har ulik faglig kompetanse og erfaring, noe som gjør oss i stand til å ha en helhetlig tilnærming til problemstillinger og oppdrag. Gjennom årene har vi fått spesialkompetanse innen brannsikring av trehusbebyggelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, organisering av brannvernarbeid og simulering av brannforløp og evakuering.

Å ivareta sikkerhet krever god kunnskap. En brannkonsulent må ha kunnskap om prosessene som styrer en brann, og evne til å vurdere omfanget av brannen og skadene. Sentrale temaer for en brannkonsulent er brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikovurdering av brann.

Kursing og fagdager

Som eier og forvalter av et byggverk stilles det krav til at du skal sette deg inn i den oppdaterte brannforskriften. Firesafe tilbyr kurs og fagseminarer slik at du får den oppdaterte kunnskapen som du har behov for. Vi tilbyr også kurs til studenter som utdanner seg til å bli brannkonsulent i Norge og Sverige. Les mer om kurs i brannvern her. I løpet av kursene går vi blant annet gjennom:

  • Brannårsaker og statistikk
  • Lover og forskrifter
  • Passiv og aktiv brannsikring
  • Risikokartlegging og ansvar
  • Øvelse og opplæring
  • Kursene holdes av brannkonsulenter og andre branntekniske rådgivere fra Firesafe.

brannslange

Sikring av omgivelsene

I offentlige bygninger og steder der allmennheten ferdes er det lovpålagt å anvende sikkerhetsskilting. Dette gjelder for eksempel skilting av brannslukningsapparat eller en brannslange. Skilter for rømningsveier og førstehjelpsskrin skal være grønne, og markerer nød. Ledelinjer sørger for god oppmerking, og kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved brann og røykutvikling. Den oppladede energien i etterlysende ledelinjer lyser gulgrønt. I forbindelse med brannsikkerhet er taktil merking et viktig tiltak for at alle skal kunne ta seg til et trygt område. Taktil merking sørger for sikker ferdsel for alle uavhengig av funksjonsevne, og er påbudt i henhold til universell utforming. En brannkonsulent kan gi råd og anbefalinger knyttet til oppmerking og sikring av omgivelsene samt universell utforming av en bygning.

kurs og opplæring med Firesafe

En brannkonsulent arbeider med brannteknisk prosjektering og rådgivning, utarbeidelse av sikkerhetsstrategi og design av løsninger. Har du behov for bistand i forbindelse med sikring av omgivelsene, kan en brannkonsulent fra Firesafe hjelpe deg med dette.

Firesafe leverer totalløsninger innen brannsikring, og kan bidra med rådgivning, kartlegging, prosjektering og design av løsninger tilpasset ditt lokale. Dette er praktisk for deg som kunde fordi du trenger bare ett firma å forholde deg til.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!