Etterlysende ledelinjer

Ulike eksempler av etterlysende nødskilt

Etterlysende ledelinjer

Etterlysende ledelinjer og god oppmerking kan være forskjellen mellom liv og død ved brann og røykutvikling.

Kontakt oss

Her forklarer vi hva som menes med etterlysende ledelinjer, og gir en oversikt over oppmerking i forbindelse med sikkerhet.

Hva er etterlysende ledelinjer?

Etterlysende ledelinjer er en del av det visuelle ledesystemet i en rømningsvei. Ledelinjene utgjøres av ubrutte linjer eller sirkler, som er lett synlige og plassert lavt på veggen eller på gulvet. At noe er etterlysende vil si at det er selvlysende. Materialet i ledelinjene har evne til å absorbere lys fra ulike lyskilder, som frigjøres når produktet kommer i mørket. Styrken på lyset og hvor lenge det varer, avhenger av kvaliteten.

Kravet til etterlysende ledelinjer og ledesystem er minst 10 mcd/m2 etter 60 minutter.

Etterlysende ledelinjer sørger for klart definerte rømningsveier, og vil alltid være synlig selv i røykfylte området. Dette bidrar til effektiv evakuering ved en brannsituasjon, og reduserer faren for panikk. I tillegg får redningsmannskaper raskere og tryggere tilgang til bygget.

Forskjellen mellom taktile og etterlysende ledelinjer

Etterlysende ledelinjer er veivisere som lyser i mørket. Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei til et målpunkt eller mellom viktige punkter. Dette er et tiltak innen taktil merking, som er påkrevd i henhold til universell løsning og byggteknisk forskrift på offentlige plasser.

Hensikten med taktile ledelinjer er at synshemmede og svaksynte skal kunne ta seg trygt fram på alle steder der hvor allmennheten ferdes og oppholder seg. Taktil merking skiller seg fra omgivelsene gjennom nivåforskjell, materialer og farge.

Noen måter å utforme taktil merking på er:

  • Taktile ledelinjer
  • Taktile heller
  • Farefelt
  • Oppmerksomhetsfelt
  • Trappeneser

Både taktile og etterlysende ledelinjer er viktige i forbindelse med trygg og sikker rømningsvei. Firesafe tilbyr en rekke ulike produkter innen oppmerking som bidrar til sikker framkomst. Se alle våre produkter her.

nødlys

Oppmerking som sørger for sikkerhet

I offentlige bygninger og lokaler er det lovpålagt å bruke sikkerhetsskilt. Brannvernskilt skal være røde, og angir identifisering og plassering av brannvernproduktet. Dette gjelder for eksempel et brannslukningsapparat eller en brannslange. Skilter for rømningsveier og førstehjelpsskrin skal være grønne, og markerer nød. Den oppladede energien i etterlysende ledelinjer, lyser gulgrønt. Her kan du lese mer om hvordan du finner riktig brannsikkerhet for ditt bygg.

Det settes strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. Nødlys skal ha egen kraftforsyning, slik at det lyser selv om det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen.

De ulike typene nødlys er:

  • Ledelys
  • Markeringslys
  • Antipanikklys

Les mer om nødlys her.

Som eier av et byggverk er du lovpålagt å kjenne til kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Det er mye å sette seg inn i, og er man ikke ekspert på brannsikring kan forskriften oppleves som komplisert. Derfor tilbyr vi totalavtale fra Firesafe. Gjennom totalavtalen kartlegger vi virksomheten, og skreddersyr en avtale som sikrer at alt av organisatorisk og teknisk brannsikkerhet er gjort i henhold til forskriftene. Du som kunde får en kontaktperson i Firesafe som ivaretar alle forhold, og ditt ansvar blir sikret. Virksomheten får også kurs i forebyggende brannsikkerhet.

Å ivareta brannsikkerhet krever god kunnskap. Vi tilbyr en rekke kurs til både eiere, brukere og håndverkere. Se en komplett liste over våre kurs her. 

Kontakt oss

Firesafe

Vi hjelper deg!

Hos Firesafe kan vi levere både rådgivning, kartlegging, prosjektering og design av løsninger tilpasset ditt lokale. Dermed får du som kunde bare et firma å forholde deg til. Dersom du ønsker en uforpliktende samtale om hvordan du kan bli bedre på å sikre hjemmet eller bedriften, vil vi gjerne høre fra deg.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!