Nødlys for alle bygg og virksomheter

Et system med nødlys kan redde liv. Nødlys skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen.

Kontakt oss

Velg Firesafe for sikker installasjon av nødlys. Vi prosjekterer, installerer og vedlikeholder nødbelysning i alle slags bygg og virksomheter. Da trenger du kun å forholde deg til ett firma.

Gjennom lovverk og forskrifter settes det strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. Firesafe leverer en rekke løsninger og produkter som oppfyller disse kravene, slik at din virksomhet kan føle seg trygg ved en eventuell nødssituasjon.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg og din brannsikkerhet.

Ulike typer nødlys

Nødlys er ulike typer belysning som gir en ekstra sikkerhet ved evakuering ved en eventuell brann. De bruker LED som lyskilde, noe som sikrer god lysspredning. Mange ønsker også et sentralisert nødlyssystem, som består av en sentralenhet og nødlysarmaturer som er knyttet sammen med kabel. Lysene kommer i ulike varianter, gjerne med piktogrammer, som har hovedintensjon om å lede og markere.

Firesafe tilbyr følgende nødlys:

  • Ledelys
  • Markeringslys
  • Antipanikklys

Under kan du lese mer om de ulike typene. Vi hjelper deg gjerne å finne ut hvilket nødlyssystem som passer for ditt bygg.

nødlys

Ledelys

Et ledelys er et eksempel på et nødlys som tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen. Formålet er å gi nok belysning til å finne frem til rømningsveien. Som regel kan armaturene til et ledelys også brukes som markeringslys.

God spredning på lyset

Ledelys bruker LED som lyskilde og har armaturer som gir god spredning på lyset. Da blir hvert lys mer effektivt, og det blir enklere å finne rømningsveien. 

Aluminiumsskilt

Vi har også ledelys hvor selve skiltet er i aluminium. Dette gir en kraftigere og mer langvarig lyseffekt enn andre materialer. Firesafe har også egne designskilt hvor et standard aluminiumsskilt bakes inn i en dobbel acrylramme. 

Kan leveres med batteri

Som nevnt slår ledelys seg på når annen belysning slukker. Dette skjer når strømmen kuttes. Da er det viktig at byggets ledelys går på batteri som varer lenge. 

Selvtest eller manuell test?

Dersom du velger ledelys med batteri, kan vi anbefale ledelysene med funksjon for selvtest. Med selvtest er det enkelt å vite at lyset fungerer slik det skal og at batteriet er i orden.

Les mer:  Visste du at det finnes tre typer brannalarmsystem? Les mer om de her.

 

Markeringslys

Markeringslys er et nødlys som enten belyser eller gjennomlyser markeringsskilt ved behov. Mange steder er det et krav om at dette lyset skal synes fra alle steder i lokalet, eventuelt vises til med et henvisningsskilt.

Markerer brannteknisk(e) utstyr og installasjoner

Markeringslys har mye av den samme funksjonen som ledelys i et nødlyssystem, men skal ikke bare lede til rømningsveier. Et markeringslys kan også lede til slukningsapparater, branntavler og lignende på en enkel måte. Begge deler er viktig i et godt nødlyssystem.

Ulike typer markeringslys

Også markeringslys finnes i ulike varianter. Aluminiumsskilt lades raskere, lyser kraftigere og holder på lyseffekten lenger enn skilt i andre materialer. Firesafe har et stort utvalg av aluminiumsskilt.

nødbelysning

Antipanikklys

Det finnes også et tredje nødlys for arealer med udefinerte rømningsveier. Antipanikklys skal sørge for tilstrekkelig lys fram til utgangen, slik at man unngår panikk. Dette gjelder særlig for store haller eller større områder med et stort antall ansatte eller publikum.

Antipanikklysene skiller seg noe fra ledelys og markeringslys. Dette er heller en slags lyskaster som kan brukes i nød. Man kan for eksempel peke lysene mot utgangene i konsertlokaler eller lingnende.  

Les mer om: Brannsikkerhet.

Ledelinjer

I tillegg til belysning er det viktig at bygget er utstyrt med ledelinjer. Et system av slike skal føre til et mål, som en branndør, eller gjennom ulike områder i bygget. Ledelinjer leder som regel til rømningsveier.

Firesafe har to produkter i kategorien:

  • Etterlysende ledelinjer
  • Taktile ledelinjer

Etterlysende ledelinjer

Etterlysende ledelinjer fungerer litt på samme måte som ledelys, men er utformet som rette, uavbrutte linjer eller sirkler. De er selvlysende og skal lede de som oppholder seg i bygningen i sikkerhet. 

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer har samme funksjon som etterlysende ledelinjer. Dette er opphøyde elementer i gulvet som skal sørge for at alle i bygget kommer seg i sikkerhet – uansett funksjonsevne. Taktile ledelinjer og lignende systemer er en viktig del av universell utforming i bygg. 

 

Totalavtale

For våre kunder anbefaler vi en totalavtale. Den sikrer eiers ansvar for brannsikkerhet og gir deg større forutsigbarhet. 

Organisatorisk og teknisk brannvern

Gjennom en kartlegging av virksomheten kan vi skreddersy en totalavtale som sikrer at alt av organisatorisk og teknisk brannvern er gjort i henhold til forskriftene. 

Du forholder deg kun til én kontaktperson

I tillegg får kunden en kontaktperson i Firesafe som ivaretar alle forhold.

Formålet med en totalavtale er å gi kunden rask og forutsigbar tilgang til et bredt spekter av kvalitetstjenester innen brannsikring. Vi tilbyr også etter- og rutinekontroll av rømningslys. 

brannrådgiver

Bred kompetanse

Vi har kompetanse på de fleste systemer og løsninger på markedet. Dersom du velger oss som din serviceleverandør, får du kun ett firma å forholde deg til. 

Helhetlig brannsikring

Vi står for prosjektering og designer selv løsninger innen alle produktområder. Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har den profesjonelle kompetansen som kreves for å se helheten. Dermed kan vi tilby gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger.

Alle typer bygg

Vi leverer til alle typer bygg, for eksempel til kontorbygg, borettslag, kirker, sykehjem, skoler, industri, kraftverk, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre nevneverdige bygg og bygårder.

 

Les mer om Firesafe

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring. Vi har mål om å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid. Vårt arbeid er for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. 

Vi har profesjonelle, kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi sørger for at arbeidet vi gjør er gjennomført på en ordentlig og sikker måte. I dag er vi et av de ledende selskapene innen brannsikring, og vi jobber hver dag med å bli det beste.

 

Kontakt oss

Trenger du hjelp med brannsikkerheten i din virksomhet eller ditt bygg? Du kan ta kontakt med oss på flere måter. Enten gjennom vårt kontaktskjema, eller ved å besøke et av våre lokale kontorer. Du kan også sende en e-post eller ringe oss på: +47 22 72 20 20.

Kontakt oss

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!