Et system med nødlys kan redde liv

Nødlys skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen.

Kontakt oss

Velg Firesafe for sikker installasjon av nødlys. Vi prosjekterer, installerer og vedlikeholder nødbelysning i alle slags bygg og virksomheter. Da trenger du kun å forholde deg til ett firma.

Gjennom lovverk og forskrifter settes det strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. Firesafe leverer en rekke løsninger og produkter som oppfyller disse kravene, slik at din virksomhet kan føle seg trygg ved en eventuell nødssituasjon.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg og din brannsikkerhet.

Ulike typer nødlys

Nødlys er ulike typer belysning som gir en ekstra sikkerhet ved evakuering ved en eventuell brann. De bruker LED som lyskilde, noe som sikrer god lysspredning. Lysene kommer i ulike varianter, med en hovedintensjon om å lede og markere.

Ledelys

Et ledelys er et eksempel på et nødlys som tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen. Formålet er å gi nok belysning til å finne frem til rømningsveien.

Markeringslys

Markeringslys er et nødlys som enten belyser eller gjennomlyser markeringsskilt ved behov. Mange steder er det et krav om at dette lyset skal synes fra alle steder i lokalet, eventuelt vises til med et henvisningsskilt.

Antipanikklys

Det finnes også et tredje nødlys for arealer med udefinerte rømningsveier. Antipanikklys skal sørge for tilstrekkelig lys fram til utgangen, slik at man unngår panikk. Dette gjelder særlig for store haller eller områder med et stort antall ansatte eller publikum.

Les mer om: Brannsikkerhet

Ledelinjer

I tillegg til belysning er det viktig at bygget er utstyrt med ledelinjer. Et system av slike skal føre til et mål, som en branndør, eller gjennom ulike områder i bygget. Ledelinjer leder som regel til rømningsveier.

Firesafe har to produkter i kategorien:

  • Etterlysende ledelinjer
  • Taktile ledelinjer

Etterlysende ledelinjer

Etterlysende ledelinjer fungerer litt på samme måte som ledelys, men er utformet som rette, uavbrutte linjer eller sirkler. De er selvlysende og skal lede de som oppholder seg i bygningen i sikkerhet.

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer har samme funksjon som etterlysende ledelinjer. Dette er opphøyde elementer i gulvet som skal sørge for at alle i bygget kommer seg i sikkerhet – uansett funksjonsevne. Taktile ledelinjer og lignende systemer er en viktig del av universell utforming i bygg.

Totalavtale

For våre kunder anbefaler vi en totalavtale. Den sikrer eiers ansvar for brannsikkerhet og gir deg større forutsigbarhet.

Organisatorisk og teknisk brannvern

Gjennom en kartlegging av virksomheten kan vi skreddersy en totalavtale som sikrer at alt av organisatorisk og teknisk brannvern er gjort i henhold til forskriftene.

Du forholder deg kun til én kontaktperson

I tillegg får kunden en kontaktperson i Firesafe som ivaretar alle forhold.

Formålet med en totalavtale er å gi kunden rask og forutsigbar tilgang til et bredt spekter av kvalitetstjenester innen brannsikring. Vi tilbyr også etter- og rutinekontroll av rømningslys.

Bred kompetanse

Vi har kompetanse på de fleste systemer og løsninger på markedet. Dersom du velger oss som din serviceleverandør, får du kun ett firma å forholde deg til.

Helhetlig brannsikring

Vi står for prosjektering og designer selv løsninger innen alle produktområder. Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har den profesjonelle kompetansen som kreves for å se helheten. Dermed kan vi tilby gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger.

Alle typer bygg

Vi leverer til alle typer bygg, for eksempel til kontorbygg, borettslag, kirker, sykehjem, skoler, industri, kraftverk, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre nevneverdige bygg og bygårder.

Kontakt oss

Les mer om Firesafe

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring. Vi har mål om å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid. Vårt arbeid er for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.

Vi har profesjonelle, kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi sørger for at arbeidet vi gjør er gjennomført på en ordentlig og sikker måte. I dag er vi et av de ledende selskapene innen brannsikring, og vi jobber hver dag med å bli det beste.

Kontakt oss

Trenger du hjelp med brannsikkerheten i din virksomhet eller ditt bygg? Ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema, eller besøk et av våre lokale kontorer.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!