Taktil merking

Taktil merking

Taktil merking sørger for sikker ferdsel for alle uavhengig av funksjonsevne, og er påbudt i henhold til universell utforming.

Kontakt oss

Et inkluderende samfunn skaper trygg ferdsel for alle, både i det daglige og i nødsituasjoner. På denne siden gir vi deg en innføring i taktil merking, og forklarer hvorfor det er viktig både innendørs og utendørs.

Hva er taktil merking?

Taktil merking er følbare sensorer som markerer endringer i banen der mennesker ferdes. Ordet taktil betyr noe som kan berøres. Hensikten med taktil merking er at synshemmede og svaksynte skal kunne ta seg trygt frem på alle steder hvor allmennheten ferdes og oppholder seg. Dette gjelder alle offentlige plasser og bygninger.

Et taktilt merket område skiller seg fra omgivelsene gjennom høydenivå, materialer og farge. På denne måten kan taktil oppmerking både oppfattes av blinde ved bruk av stokk, og oppfattes av svaksynte som bruker restsynet. Det finnes mange forskjellige måter å utforme taktil merking på.

Farefelt består av runde knotter som monteres i et fast mønster, som regel på toppen av en trapp.

Oppmerksomhetsfelt utgjøres av avlange knotter i et fast mønster, som markerer et knutepunkt. Det kan for eksempel være i bunnen av en trapp, eller foran en heis, resepsjonsskranke eller toalett.

  • Taktile skilt eller kart har uthevet, følbar informasjon.
  • Trappeneser gir sklisikring og luminanskontrast, og monteres på tuppen av trappetrinn.
  • Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei mellom viktige punkter.

Firesafe tilbyr ulike løsninger innen taktil merking. Se alle våre produkter her

Universell utforming

taktile ledelinjer

Taktil merking er et krav i henhold til universell utforming og byggteknisk forskrift. I likestillings- og diskrimineringsloven heter det at:

“Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.”

Universell utforming innebærer å utforme samfunnet på en måte som gjør at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. Med samfunnet menes både offentlige plasser som parker eller knutepunkt for offentlig transport, og innendørs hvor offentligheten ferdes.

Universell utforming er ikke det samme som tilgjengelighet, hvor det utformes spesielle løsninger for enkelte grupper, slik som en egen inngang for rullestolbrukere. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være tilgjengelig og brukbar for alle.

Kontakt oss

Taktil merking innen brannsikkerhet

brannrådgiver

I forbindelse med brannsikkerhet er taktil merking et viktig tiltak for at alle skal kunne ta seg til et trygt område, uavhengig av funksjonsevne. I forbindelse med en evakuering i tilfelle brann eller røykutvikling, gir taktil merking en ekstra sikkerhet. Taktile ledelinjer viser vei mellom ulike punkter, og taktile farefelt og trappeneser er viktige for å forhindre ulykker.

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring, med kompetanse innen de fleste systemer og løsninger på markedet. Vi står for prosjektering, kartlegging og design av løsninger, slik at du bare får et firma å forholde deg til. Vi bidrar til å redde liv gjennom vårt arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker en uforpliktende samtale om hvordan du kan bli bedre til å sikre hjemmet eller bedriften.

Å ivareta brannsikkerhet krever god kunnskap. Vi tilbyr en rekke kurs til både eiere, brukere og håndverkere. Se en komplett liste over våre kurs her.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!