Tegninger

Medarbeider som peker på branntegninger

Tegninger

Oppdaterte branntekniske tegninger er nøkkelen til riktig utbedring og oppfølging av brannsikringstiltak

Branntekniske tegninger bør utarbeides som en del av FDV-dokumentasjon ved ferdigstillelse av bygg, og er et lovpålagt krav fra myndighetene.

Firesafes tegneavdelinger hjelper deg med å utarbeide branntekniske tegninger. Vi tegner også rømningsplaner, orienteringsplaner (O-planer), plantegninger, areal og leietakertegninger. 

Vi bistår gjerne med både nye tegninger og med revidering av eksisterende tegninger. Vi leverer tegninger i ulike filtyper hvor dwg-filer og pdf-filer er de mest vanlige. Vi leverer også på papir om det er ønskelig. 

Branntekniske tegninger er en sentral del av bygningens branndokumentasjon. Tegningene skal illustrere eksisterende situasjon, det er derfor viktig at de oppdateres jevnlig. De skal være lett tilgjengelige for eiers representant for brannvern og kunne fremvises (medbringes) ved tilsyn.

Tegningene bør vise alle deler og installasjoner med brannforebyggende funksjon, som et minimum:

 • Brannseksjonering (brannmotstand må fremgå)
 • Branncelleinndeling (brannmotstand må fremgå)
 • Brannklasse og slagretning på dører
 • Rømningsveier
 • Slokkeutstyr og slukkeanlegg
 • Markeringslys
 • Detektorer og manuelle meldere (kan vurderes utelatt der de finnes på orienteringskart)
 • Brannsentral
 • Dekningsområde og plassering av sentraler for stasjonære slokkeanlegg
 • Stigeledninger
 • Plassering av røykventilasjon (røykluker/vifter og betjeningspanel)
 • Høyrisikoområder med beskrivende tekst