Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Brannsikring av gamle bygårder

  Kjeller, loft, leiligheter og trapperom må brannsikres mot røyk og brannspredning.

  Les mer
 • Brannsikring kraftstasjon og kraftverk

  Fra prosjektering, nybygg, oppgraderinger - vi har løsningene. Gjennom hele driftsfasen ivaretar vi både teknisk og organisatorisk brannvern.

  Les mer
 • Brannsikring Stavanger

  Ser du etter hjelp til brannsikring i Stavanger? Vi i Firesafe har lang erfaring innen brannsikkerhet. Gjennom vårt arbeid sørger vi for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.

  Les mer
 • Brannslange

  En brannslange tilknyttet vanlig vann har mange fordeler. Ikke bare er vann en effektiv brannslukker, du slipper også å risikere å gå tom for slukkemiddel.

  Les mer
 • Brannslukker

  Brannslukker i tillegg til et varslingsapparat er viktige krav innenfor brannsikkerhet.

  Les mer
 • Brannstige

  Firesafe prosjekterer, tilpasser og monterer brannstiger både for bedrifter og private

  Les mer
 • Brannsymposium epilog

  Alle er lagret som PDF

  Les mer
 • Branntegning

  Med en oppdatert branntegning har du full oversikt over alle branntekniske forhold til enhver tid.

  Les mer
 • Brannteknisk kontroll

  Det skal foretas jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr og konstruksjoner. Kontrollen skal forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

  Les mer
 • Brannteknisk prosjektering

  Det er lovkrav at nybygg og søknadspliktige ombygginger brannprosjekteres. Firesafe har tiltaksklasse 3 i prosjektering av Brannkonsept.

  Les mer
 • Brannteknisk rådgivning

  Rådgivere med lang erfaring og bred kompetanse innen alt fra organisatorisk rådgivning til brannprosjektering i alle tiltaksklasser.

  Les mer
 • Brannteknisk risikovurdering

  Risikovurderingen skal gi svar på om byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

  Les mer
 • Brannteknisk tilstandsanalyse

  En kartlegging av sikkerheten i bygg som brukes som underlag for utbedring av branntekniske avvik. 

  Les mer
 • Branntetting

  Branntetting forhindrer brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Alle hull og gjennomføringer skal branntettes.

  Les mer
 • Brannvern

  Godt brannvern er en forutsetning for å sikre din bolig eller virksomhet mot brannfare.

  Les mer
 • Deteksjon og varsling

  ​Salg, installasjon og service innen brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, IT-overvåkning, porttelefon og nødlys.

  Les mer
 • E-bok for Branndokumentasjon

  Tilgjengelighet og sporbarhet. Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – systemet sikrer varsling og forenkler drift/brannvernansvarliges hverdag.

  Les mer
 • Eiers representant Brannvern

  Vær trygg på at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. Vi følger opp og gjør jobben enkel for eier og bruker.

  Les mer
 • Etterlysende ledelinjer

  Etterlysende ledelinjer og god oppmerking kan være forskjellen mellom liv og død ved brann og røykutvikling.

  Les mer
 • Etterlysende ledesystem

  Et komplett ledesystem er mer effektivt, reduserer faren for panikk og gir redningsmannskaper raskere og tryggere tilgang.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no