Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Kontroll av sprinkleranlegg

  3. parts kontroll av nye sprinkleranlegg og årlige kontroller av sprinkleranlegg.

  Les mer
 • Kontroll og service av frityrslokkeanlegg

  Kontoll og service av frityrslukkeanlegg

  Les mer
 • Kurs Brannvern

  I 2016 kom en ny brannvernforskrift, Forskriften om brannforebygging, hvor det stilles krav til kunnskap om brannsikkerhet for eiere og brukere av bygg i Norge.

  Les mer
 • Kurs og opplæring

  Våre kurs gjør at du kan føle deg trygg på at du er rustet til å utføre dine oppgaver, enten som ansatt, brannvernleder, håndverker eller annet.

  Les mer
 • Lydisolering og lydtetting

  Ulike gjennomføringer og installasjoner kan gi sjenerende og uønsket lydoverføring i bygg

  Les mer
 • Marine

  Welldocumented solutions for both newbuilding and maintenance and repair work on ships.

  Les mer
 • Montering av brannslokkemateriell

  Montering og installasjon av manuelt slukkeutstyr og automatiske slukkesystemer

  Les mer
 • Offshore

  Wide range of fire proofing products and services for the oil & gas industry both for offshore and onshore operations.

  Les mer
 • One Fire Safety Week

  Alle lovpålagte branntekniske årskontroller utført på en uke

  Les mer
 • Oppgradering av brannskiller

  Ved ombygging, bruksendring og rehabilitering vil det være behov for oppgradering av brannskiller.

  Les mer
 • Parkeringshus og garasjeanlegg

  Firesafe har i samarbeid med ulike produsenter utviklet og testet to enkle og effektive systemer for å oppgradere brannmotstanden til konstruksjoner av både stål og betong. Disse løsningene er testet og man kan oppnå en dobling av tiden i forhold til å motstå et reelt brannforløp.

  Les mer
 • Populære søk

  Her finner du en oversikt over søkeord og fraser som ofte fører til Firesafe.no

  Les mer
 • Prosjektering av brannalarm

  Funksjonell og teknisk prosjektering av brannalarm. Firesafe har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for brannalarm. Vi kan også ivareta installasjon og service.

  Les mer
 • Risikovurdering av ladestasjoner for Elbiler

  En god risikovurdering gir et godt grunnlag for sikker drift, både av eksisterende ladestasjoner og om det planlegges nye.

  Les mer
 • Risikovurdering av parkeringshus

  Vi gjennomfører risiko- og konsekvensvurdering av parkeringshus både opp mot regelverket, opp mot faktisk risiko samt vurderinger av risiko, og konsekvensreduserende tiltak.

  Les mer
 • Risikovurdering brann

  For å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet i et bygg er det viktig å foreta en risikovurdering av brann.

  Les mer
 • Røykvarsler

  Når var det du sist byttet batteri i røykvarsleren din? Har du en i hver etasje, og kan du høre den gjennom lukkede dører? Plassering av varsleren og jevnlig kontroll er svært viktig og noe som burde tas på alvor.

  Les mer
 • Røykventilasjon

  Din rømningsvei ut av bygget bør være fri for giftige røykgasser. Ta kontakt for å forsikre deg om at deres anlegg er i forskriftsmessig stand og fungerer som tiltenkt. 

  Les mer
 • Samordningsavtale

  Samordningsavtalen avklarer hvilke krav som stilles til eier og leietaker i et bygg. Eieren skal kjenne bygget sitt, og bruker skal være kjent med forutsetninger og begrensninger.

  Les mer
 • Sikkerhetsdør

  En sikkerhetsdør, eller en branndør som det ofte kalles, er med på å bidra til branntetting av et bygg eller et rom. Mange forhandlere har ofte lang leveringstid, men hos Firesafe, kan du få din sikkerhetsdør levert på dagen.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no