Brannvernlederkurs på Teams

Medarbeider viser på tavle

Dato: 19.10.2022 – 09:00 til 15:00

Sted: Teams – der du er

Pris: 2 800kr

Påmeldingsskjema

PÅMELDING
FORNAVN
ETTERNAVN
FIRMANAVN
ORGANISASJONSNUMMER
EPOST
Bekreft e-post
MOBILTLF
FAKTURAADRESSE
POSTNR OG STED
FAKTURAMERK
KOMMENTAR
For å kunne ivareta din påmelding trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger