Nytenkning om rømningstid ga pris for beste Bacheloroppgave

Firesafe rømningstid

Ruben Dobler Strand og Nichlas Lyche er vinnere av prisen for årets beste bachelor innen brann. Vi gratulerer!

Hovedformålet med oppgaven var å estimere tilgjengelig rømningstid i forsamlingslokaler av ulike størrelser. For å simulere ulike brannsituasjoner ble det endret på variabler som gulvareal, romhøyde, åpninger og branneffekt. Fra tidligere arbeid var det kjent at røyklagshøyden var det minst sensitive kriteriet av akseptkriteriene for kritiske forhold og at andre kriterier som temperatur, toksisitet, stråling og sikt var avhengig av røyklaget og røyklagshøyden.

Tilgjengelig rømningstid ble estimert ved bruk av anerkjente akseptkriterier for røyklagshøyde samt datamodeller for å beregne røykfylling i rom. Tilgjengelig tid ble beregnet ved bruk av en to-sone modell (ARGOS).  For noen utvalgte case ble det også gjort sammenligninger med en mer avansert datamodell (FDS) for å se om estimatet på tilgjengelig tid varierer ved bruk av forskjellige dataverktøy.

Ettersom røyklaget skulle være eneste kriteriet for kritiske forhold ble det undersøkt hvordan røyken dannes, hva den består av og hva slags effekt røyk har på mennesket. Det ble funnet at røyken hovedsakelig dannes ved at luft blandes med forbrenningsprodukter som varme gasser og partikler. Røyklaget som dannes inneholder toksiske produkter, kan ha høy temperatur, avgi stråling og redusere siktforhold. Alle disse forhold er med på å vanskeliggjøre sikker rømning.

Som en del av oppgaven ble det utarbeidet en APP for rask estimering av tilgjengelig rømningstid ved design av bygg, til bruk i prosjektering og byggemøter. Verktøyet ble basert på resultatene fra Argos og kan benyttes for alle areal mellom 100 m² og 750 m², ved bestemte energifrigjøringer og romhøyder. Selv om verktøyet er enkelt å benytte bør brukeren på lik linje som ved simuleringer i Argos og FDS ha kjennskap til brann som fenomen.

Les gjerne hovedprosjektet her

Om prisen:
Firesafe deler i samarbeid med HSH ut en årlig pris til beste bacheloroppgave innen brann. Firesafe som markedsledende innen bygningsmessig brannsikring i Norden, inviterer alle studenter ved HSH som skriver bacheloroppgave innen fagfeltet brann til å delta i konkurranse om årets beste oppgave. Prisen går til en bachelorstudent/gruppe med en nytenkende ide i forhold til fremtidens brannsikring. I tillegg til den gode ideen, vektlegger juryen studentens engasjement, kreativitet og den gjennomgående kvaliteten på oppgaven.

Firesafe har som mål å bidra aktivt i utviklingen av brannforebyggende arbeid i samfunnet, og gjennomfører i den anledning blant annet: Seminarer og kurs, og har opprettet et internt fagbrev innen brannsikring.

Vinneren mottar kr. 20.000,-.