Brannalarm

Finger som trykker på brannalarmsentral

Brannalarm

En brannalarm skal varsle umiddelbart for å redde menneskeliv og materielle verdier.

Kontakt oss

En brannalarm skal oppdage og varsle om brann og røykutvikling, og er derfor aktiv døgnet rundt. Et brannalarmanlegg består som regel av en sentral med detektorsløyfer for oppdagelse av brann og røyk, klokkekurser for varsling og releutganger for alarmering og feilvarsling. Sentralen er koblet til strømnettet.

Brannalarmanlegg kan deles i tre typer: konvensjonell, adresserbar og kombinert brannalarm.

Vi kan utføre:

 • Prosjektering av brannalarm
 • Installasjon/montering av brannalarm
 • Årlig kontroll av brannalarm
 • Serviceoppdrag av brannalarmanlegg
 • Feilsøkinger
 • Uavhengig kontroll

Konvensjonelt brannanlegg

I et konvensjonelt brannanlegg er detektorene koblet i parallell på hver sløyfe. Det ligger en fast spenning ut fra sentralen på hver sløyfe og en motstand koblet på den siste detektoren. Dette sørger for at det går en fast strøm i hver sløyfe.
Når en detektor oppdager røyk eller brann, vil den trekke mer strøm fra sentralen. Dette utløser brannalarmen.

brannslange

Adresserbart brannanlegg

Ved et adresserbart anlegg er sløyfen lagt opp som en slynge hvor hver sløyfeutgang har en inn- og utkobling. Detektorene får spenning fra sentralen på sløyfen, slik som ved et konvensjonelt brannanlegg, men hver detektor har i tillegg en individuell adresse som kommuniserer med sentralen på sløyfekabelen. Dermed kan hver enkelt detektor programmeres hver for seg og deles inn i soner.

Man kan også koble varslingsenheter til sløyfen. For eksempel kan man ved en slik brannalarm velge å programmere en egen varslingsenhet til en del av bygget, selv om detektorene er koblet til samme sløyfe som resten av bygget.

Les mer: Brannsikkerhet

Brannalarm tilkoblet alarmsentral

I dag finnes det mange ulike typer brannalarmer å velge mellom. Ved å gå til anskaffelse av en brannalarm tilknyttet en alarmsentral, får du en ekstra trygghet på at boligen eller bygget er sikret, selv om du ikke er hjemme når alarmen går.

En slik brannalarm består av seriekodede sensorer. Alle disse vil gå av når det oppstår en brann i boligen. Alarmen er videre koblet opp mot en døgnåpen vaktsentral. Dersom det er en reell brann, eller sentralbordet ikke får kontakt med deg, vil det foregå en umiddelbar utrykning. Ved å gå for en slik type brannalarm er det alltid noen som passer på.

brannslukker

Prosjektering av brannalarm

Firesafe prosjekterer, designer og installerer brannalarmanlegg for de fleste miljøer og bygg. En brannalarm skal prosjekteres slik at den fungerer pålitelig i enhver normal driftssituasjon som bygget er godkjent for.

En prosjektering av brannalarm er viktig for å sikre at brannkonsept og brannorganisering henger sammen. Prosjekteringen er todelt: prosjektering av funksjon og teknisk prosjektering. Den funksjonelle prosjekteringen sørger for at brannkonsept og organisering står i tråd til byggets krav. Den tekniske prosjekteringen sørger for at det tekniske utstyret som skal monteres virker i praksis.
Ved en prosjektering er det viktig å avdekke om det er:

 • Feil plassering av detektorer (for nærme ventilasjon og vegg)
 • Mangelfull deteksjon
 • Mangelfull dekning av alarmorganer (klokker/sirener)
 • Feil teksting av detektorer i forhold til bygg (ofte grunnet feil tekstunderlag, programmering og ombygging)
 • Feil/mangelfull O-plan
 • Styringer virker ikke (dette kan være heis, lydkutt, lystenning, åpning rømningsdører, stopp i ventilasjonen osv.)

 

Service på brannalarm

Serviceavdelingen har årlig kontroll av nærmere 2000 brann- og sikkerhetsanlegg i hele landet, hvor vi i tillegg utfører call out service innenfor alle våre produktområder.  Vi kan i tillegg levere en komplett leveranse innfor kontroll av alt brannteknisk utstyr i ditt bygg, vi kaller dette Firesafe Easy.

Les mer: Brannvern

Kontakt oss

Bred kompetanse

Firesafe har kompetanse og lisenser på de fleste systemer og løsninger på markedet. Våre montører tar seg av den fysiske installasjonen, og avhengig av systemene, programmerer og idriftsetter vi anlegget.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 PRO og UTF for brannalarm og nødlys. I tillegg har vi FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon og service av brannalarm. Vi leverer løsninger for brannalarm til kirker, sykehjem, skoler, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre verneverdige bygg og bygårder.

Ved å velge oss som din serviceleverandør trenger du bare å forholde deg til ett firma. Serviceavdelingen har årlig kontroll av nærmere 2000 brann- og sikkerhetsanlegg, i tillegg til å utføre call out service innenfor alle våre produktområder.

Les mer om Firesafe som totalleverandør innen brannsikring.

Medarbeider som smiler

Vi er klare til å hjelpe deg

Ønsker du hjelp? Som totalleverandør kan vi bistå deg med smått og stort. Kontakt oss her på siden eller finn din lokale avdeling. Vi står klare til å hjelpe deg!