Brannprosjektering

Medarbeidere på byggeplass rundt en tegning

Brannprosjektering

Brannprosjektering er planlegging av branntekniske løsninger. God brannprosjektering sikrer at byggeprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet.

Kontakt oss

Brannprosjektering, også kalt brannteknisk prosjektering, er en viktig del av ethvert byggeprosjekt – uansett om det er et nybygg eller ombygging. God brannprosjektering kan redde liv og eiendom.

Spar penger med tidlig brannprosjektering

Det er kostnadseffektivt om vi kommer inn i prosjektet på et tidlig stadium. Da unngår dere ombygging underveis eller etterpå. Dere slipper også å ty til dyre løsninger på slutten av prosjektet eller etter at den øvrige prosjekteringen av bygningen er ferdig. 

Firesafe finner gode løsninger for ditt bygg

Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har erfaring med alle slags bygninger. Med Firesafe får du kompetansen som kreves for å se helheten. Vi finner gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger som passer ditt prosjekt. 

Trenger dere hjelp med brannprosjektering? Ta kontakt med Firesafe i dag. 

Brannprosjektering og brannkonsept – hva er forskjellen?

Brannprosjektering handler blant annet om å sikre at bygget møter myndighetenes krav til brannsikkerhet. Resultatet av brannprosjekteringen er et brannkonsept. 

TEK17 stiller krav til at det skal utarbeides brannkonsept for alle nye bygg. I søknadspliktige ombygginger stilles det også krav til utarbeidelse av brannkonsept. Firesafe hjelper dere å utarbeide et helhetlig brannkonsept.

bygg

Ulike løsninger for brannprosjektering / brannkonsept

Målet med brannprosjektering er å utforme et brannkonsept som oppfyller de krav som stilles i lover og forskrifter. Branntekniske løsninger er blant annet regulert i byggteknisk forskrift (TEK17)

Funksjonskrav

Ifølge TEK17 skal bygninger oppfylle flere funksjonskrav. Dette er overordnede krav til bygget, som at “kommunikasjonsveier skal være sikre og brukbare”. 

Ytelser

I tillegg inneholder TEK17 ytelser eller ytelseskrav. Dette er mer detaljerte krav som sikrer at funksjonskravet oppfylles. For eksempel kan disse angi hvor brede dører skal være for å sikre trygg ferdsel. 

Preaksepterte ytelser

TEK17 inneholder også noe som kalles preaksepterte ytelser. Dette er preaksepterte løsninger som oppfyller et eller flere funksjonskrav. Dersom de branntekniske løsningene i bygget følger de preaksepterte ytelsene, betyr det at disse er “forhåndsgodkjent”. 

Hvis man går for alternativer til ytelsene, må man dokumentere ved analyse at funksjonskravet er oppfylt. Da er det viktig at analysen gjennomføres av dyktige branningeniører. 

Ulike løsninger for brannprosjektering hos Firesafe

  • Brannprosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser: Vi følger alle preaksepterte ytelser og dokumenterer dette.
  • Brannprosjektering i samsvar med ytelser verifisert ved analyse: Gjennom analyse dokumenterer vi at alternative ytelser følger funksjonskravene i TEK17. 
  • Kombinasjon: Vi følger preaksepterte ytelser der det går, men bruker også alternative løsninger.

brannprosjektering

Godkjenninger og sertifiseringer

Firesafe AS er sentralt godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven innen følgende områder:

 

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker For alle typer tiltak Tiltaksklasse 2
Prosjekterende Brannkonsept Tiltaksklasse 3
Prosjekterende         Slukkeinstallasjoner Tiltaksklasse 2
Prosjekterende Brannalarmanlegg Tiltaksklasse 3
Prosjekterende Ledesystem Tiltaksklasse 3
Utførende Installasjon av brannalarmanlegg Tiltaksklasse 3
Utførende Installasjon av ledesystem Tiltaksklasse 3
Utførende             Slukkeinstallasjoner Tiltaksklasse 3
Uavhengig kontrollerende Brannsikkerhet Tiltaksklasse 3

Les mer om våre godkjenninger og sertifiseringer her.

 

Krav til brannprosjektering i lovverk

Krav til brannprosjektering behandles i flere lover og forskrifter:

  • plan- og bygningsloven
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • byggteknisk forskrift (TEK17)

Les mer om disse under. 

Plan- og bygningsloven

Ifølge plan- og bygningsloven skal bygninger «med oppholdsrom for mennesker» prosjekteres slik at de følger krav til blant annet brannsikring (§ 29-5).

Brann og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven tar blant annet for seg hvilke krav som stilles til eier av bygg, brukere og kommunen. Her står det blant annet at eier skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann». Eier skal også sørge for at konstruksjoner, innretninger og løsninger er «i forsvarlig stand» og virker som de skal (§ 6). 

Byggteknisk forskrift (TEK17)

I byggteknisk forskrift (TEK17) står det at byggverk skal «prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold». Bygninger må sikres slik at risikoen og konsekvensene av brann reduseres. 

Firesafe

Firesafe – din totalleverandør innen brannsikkerhet

Firesafe jobber ikke bare med brannprosjektering. Som totalleverandør innen brannsikkerhet dekker vi alle behov dere måtte ha:

  • Vi prosjekterer hvilke løsninger som passer for deres bygg.
  • Vi installerer de branntekniske løsningene.
  • Vi utfører kontroll og vedlikehold.

Installasjon av branntekniske løsninger

Målet med brannteknisk prosjektering er å finne frem til løsninger som passer til bygget. Etter brannprosjektering skal løsningene implementeres. Firesafe kan hjelpe dere. 

Våre lokale avdelinger har branningeniører, prosjektledere, montører og serviceteknikere med lang erfaring innen brannsikkerhet. Vi har erfaring med alle typer bygg. Med Firesafe kan du være trygg på at slokkeanlegg, branndører og andre løsninger monteres på riktig måte. 

Kontroll og vedlikehold

Som nevnt krever lovverket at branntekniske løsninger i bygget kontrolleres og vedlikeholdes for å sikre at de fungerer optimalt. Serviceavdelingen hos Firesafe kan bistå. 

 

Kontakt oss i dag

Trenger dere hjelp med brannprosjektering? Kontakt oss i Firesafe i dag. God brannprosjektering kan både redde liv og begrense verditap som en følge av brann. Vi hjelper dere. 

Kontakt oss

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!