I en byggesøknad er brannprosjektering underlagt fagområdet Ribr, som skal inneholde de løsningene som ivaretar både myndighetenes krav og tiltakshavers forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget.

Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har den profesjonelle kompetanse som kreves for å se helheten. Dette betyr at vi kan prosjektere gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger, gjerne ved hjelp av analyser, beregninger, simuleringer, osv.

Hensikten med brannteknisk prosjektering er at nybygg og ombyggingsprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet.

Firesafe AS er godkjent innenfor følgende områder:

Prosjektering av Brannkonsept, tiltaksklasse 3

Prosjektering av Brannalarm, og ledesystem, tiltaksklasse 3

Uavhengig kontrollerende, Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3

Ansvarlig Søker, tiltaksklasse 2