Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei til et målpunkt, eller mellom viktige punkter.

Kontakt oss

I forbindelse med brannsikring er det et sikkerhetstiltak som sørger for trygg evakuering langs rømningsvei for alle, uavhengig av funksjonsevne. Taktile ledelinjer og oppmerking er påbudt i henhold til universell utforming.

For at bygninger og offentlige plasser skal tilfredsstille kravene til sikkerhet, trygghet og god orientering, må de ha en utforming som er:

  • Enkel, tydelig og logisk
  • Gjenkjennelig
  • Sikker, uten risiko og farer
  • Ledende, ved hjelp av ledende utforming og detaljer

Her får du viktig informasjon om taktile ledelinjer og -merking.

Taktil merking

Taktil merking er følbare sensorer som markerer endringer i banen der mennesker ferdes. Ordet taktil betyr noe som kan berøres. I henhold til universell utforming og byggteknisk forskrift, er taktil merking påkrevd.

taktile ledelinjer

Med universell utforming menes det at samfunnet skal utformes på en måte som gjør at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet, hvor det utformes spesielle løsninger tilpasset enkelte grupper. En egen inngang for rullestolbrukere er et eksempel på tilgjengelig utforming. Ved universell utforming skal hovedløsningen være tilgjengelig og brukbar for alle.

Hensikten med taktil merking er at synshemmede og svaksynte skal kunne ta seg trygt frem på alle steder hvor allmennheten ferdes og oppholder seg. Det finnes mange forskjellige måter å utforme taktil merking på:

  • Farefelt
  • Oppmerksomhetsfelt
  • Taktile skilt eller kart
  • Trappeneser
  • Taktile heller
  • Taktile ledelinjer

Firesafe tilbyr en rekke ulike løsninger innen taktil merking. Se alle våre produkter her. 

Firesafe

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer benyttes både i forbindelse med brannsikring, og som oppmerking på offentlige plasser. Oppmerkingen utgjøres av et fast mønster, som enten sveises fast eller monteres i den eksisterende konstruksjonen.

Innendørs benyttes taktile ledelinjer for å markere veien mellom viktige funksjoner, slik som veien til utgang og nødutgang, venteområder, resepsjon, heis, toalett og lignende.

Utendørs benyttes taktile ledelinjer for å markere trygg vei mellom punkter, for eksempel mot et overgangsfelt eller andre planoverganger, eller gjennom et torg. Taktil merking utendørs benyttes også for å markere høydeforskjeller i planløsningen på en trygg måte. Det er spesielt viktig å markere hvor fortauskanten ender og trafikkert vei begynner.

Taktile ledelinjer og andre taktilt oppmerkede områder skiller seg fra omgivelsene gjennom nivåforskjell, materialer og farge. Taktile ledelinjer kan også være etterlysende. På den måten kan taktile ledelinjer og oppmerking oppfattes av blinde som bruker stokk, eller av svaksynte som bruker restsynet. Også førerhunder kan bruke taktile ledelinjer.

Hos Firesafe kan vi levere både rådgivning, kartlegging, prosjektering og design av løsninger tilpasset ditt lokale. Dermed får du som kunde bare et firma å forholde deg til. Dersom du ønsker en uforpliktende samtale om hvordan du kan bli bedre på å sikre hjemmet eller bedriften, vil vi gjerne høre fra deg. 

Kontakt oss

kurs og opplæring med Firesafe

Brannsikkerhet

I forbindelse med brannsikkerhet er taktile ledelinjer et viktig tiltak for at alle skal kunne ta seg til et trygt område, uavhengig av funksjonsevne. Taktile ledelinjer markerer rømningsvei hvor det er trygt å ferdes, og hvilken retning man bør følge. Dette er viktig for å forhindre ulykker ved en eventuell brann eller røykutvikling.

Se også krav til nødlysanlegg. 

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring. Vi har kompetanse innen de fleste systemer og løsninger på markedet. Vi tilbyr også en rekke forskjellige kurs innen brannsikkerhet, enten du er eier, bruker eller håndverker. God og oppdatert kunnskap er et av de viktigste virkemidlene for å ivareta god brannsikring. Se en komplett liste over alle våre kurs her. 

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!