For at det skal kunne brenne, kreves tre ting: Tilførsel av oksygen, varme og brennbart materiale. Dersom du forhindrer tilførsel av ett eller flere av disse elementene, vil brannen kveles.

Ved å helle vann på flammene vil temperaturen senkes, og derfor benyttes ofte vann til brannslukking. En annen effektiv metode er branngardiner.

Med en brannport- eller gardin kan du effektivt forhindre at brannen sprer seg videre, og forhindre tilførsel av oksygen til brannen.

Ønsker du å vite mer om mekanismene bak en brann? Sjekk ut denne artikkelen.

Hva er branngardiner?

Brannporter- eller gardiner kan betraktes som en rullegardin i et ikke-brennbart materiale. En røykgardin leveres i forskjellig materiale. Hvilket materiale som passer best, er avhengig av hvilke krav som settes til brannmotstand.

Branngardiner er effektive sikringssystemer som ofte benyttes i næringsbygg og andre lokaler. Når du senker branngardinen, forhindrer du at varme og flammer sprer seg videre til flere rom.

Brannporter- og gardiner er derfor ypperlige å benytte som et redskap for seksjonering, og kan gi effektiv beskyttelse av nødutganger og rømningsveier. Branncellebegrensing og forhindring av brannsmitte via åpninger i vinduer kan også begrenses.

Bruksområder for brannporter- og gardiner

Røykgardiner er spesielt egnet til store veggåpninger. Dette kan for eksempel være i et næringsbygg, ved inngangen til et lager.

Brannsikre gardiner er også nyttige der det ikke er plass til brannvegger eller egne stålporter, eller der dette ikke er praktisk å ha.

Hva er en automatisk branngardin?

Dersom du har en automatisk branngardin, vil denne gå automatisk ned på en kontrollert måte dersom brann skulle oppstå. Dette forhindrer spredning av røyk og bidrar til å kvele flammene i rommet der det brenner.

Ved aktivering av brannalarm senkes gardinen ned, og den vil åpne seg igjen så snart alarmen nullstilles. Dette gir deg ekstra trygghet, siden gardinen vil lukke seg når det ikke er mennesker til stede i bygningen som kan gjøre dette manuelt.

En automatisk branngardin går gjerne på batteri, slik at den ikke er avhengig av strømforsyning for å virke. Branngardinen leveres i et brannsikkert materiale som glassfiber eller lignende.

Virkningsmekanisme for brannsikre gardiner

Virkemåten til en brannsikker gardin er forholdsvis ukomplisert. Vanligvis er gardinen rullet opp rundt et stålrør, og ligger skjult i en boks av stål over veggåpningen.

Gardinen har en spesialdesignet motor som sørger for at den senkes automatisk ned på en kontrollert måte dersom brannalarmen utløses. Gardinen senkes ved hjelp av tyngdekraft, med såkalt «gravity failsafe» motorikk.

Brann- og røykgardinen aktiveres hvis det sentrale brannalarmsystemet reagerer på røyk, og deretter viderefører signalet gjennom en potensialfri kontakt.

Montering av brann- og røykgardin

Når en branngardin skal monteres, tas det hensyn til arkitektoniske og bygningsmessige forhold i bygget. Som regel vil gardinen monteres på én av følgende to måter:

  • Toppboks og styringsskinner som plasseres skjult i en veggåpning. Det kan fås innebygde skinner i veggen.
  • Toppboks og styringsskinner monteres på utsiden av veggen, direkte over åpningen i veggen. Toppboksen kan eventuelt skjules.

Branngardinen leveres i forskjellig materiale

Brann- og røykgardiner leveres i forskjellig materiale avhengig av behov for brannmotstand. Med integritet E120 eller E60, betyr dette at gardinen vil tåle flammer i henholdsvis 120 eller 60 minutter.

Den brannsikre gardinen kan også leveres med brannmotstand som tåler termisk stråling (betegnelse «w»). Slike gardiner merkes med f.eks. Ew60.

Trenger du branngardiner?

Firesafe har kvalitetssikrede automatiske branngardiner som gir deg den tryggheten du trenger. Vi gir deg gode råd når det kommer til brannmotstand og montering.

Kontakt oss!