Slokkeanlegg

Teknisk rom med gassflasker til slokkeanlegg

Slokkeanlegg

Automatiske slukkeanlegg redder både liv og verdier. Firesafe hjelper deg med å prosjektere, montere og vedlikeholde slokkeanlegg i ditt bygg.

Kontakt oss

Automatiske slokkeanlegg er aktuelle for alle typer bygg og virksomheter. Firesafe har spesialisert seg på alternative slokkesystemer, i tillegg til standard sprinkleranlegg. Vi har lang erfaring med dimensjonering og tilpasning av forskjellige typer automatiske slokkeanlegg, og kan hjelpe med å finne den løsningen som passer din virksomhet og dine bygg best.

Firesafe ivaretar hele verdikjeden. Vi kan bistå fra planleggingsstadiet til service; vi  prosjekterer, installerer og gjennomfører kontroll og service. Dokumentasjon av slokkeanlegg. Slik kan du være trygg på at anlegget alltid er i orden og virker som det skal ved et branntilløp. Hyppigheten av kontroll, ettersyn og vedlikehold varierer, men defineres ofte av leverandør samt gjeldende regelverk.

Vi ønsker å tilby alle typer slokkesystemer, slik at vi ikke er bundet til én løsning. På den måten kan vi finne det slokkesystemet som er best egnet for den aktuelle virksomheten.

Våre automatiske slokkeanlegg

 • Sprinkleranlegg
 • Gasslokkeanlegg
 • Høytrykk slokkeanlegg med vanntåke
 • Lavtrykk slokkeanlegg med vanntåke
 • Skumslokkeanlegg
 • Robotiserte vannkanoner
 • Aerosolslokkeanlegg
 • Kjøkkenslokkeanlegg
 • Mobile vanntåkeanlegg

Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg er en form for slokkeanlegg som automatisk aktiveres når brann detekteres. Når temperaturen når en viss temperatur, begynner sprinklerhodene å spyle vann kun i rom der brann er detektert.

Gasslokkeanlegg

Dette er et slokkeanlegg med gass (slokkegass) som installeres på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lager og lignende. Anlegg med inertgass regnes gjerne som mer kostnadseffektiv enn andre anlegg. Inertgass er en clean agent, som ikke etterlater seg restprodukter. Andre eksempler er IG-541 (Inergen), IG-55 (Argonite), Co2, FK-5-1-12 (Novec).

brannslange

Lavtrykk slokkeanlegg og høytrykk slokkeanlegg med vanntåke

Et anlegg med vanntåke fungerer litt som et sprinkleranlegg, men gjør vanndråpene til tåke istedenfor. Dette medfører at man i mange tilfeller benytter mindre mengder vann enn et tradisjonelt sprinkleranlegg. Et lavtrykk eller høytrykk slokkeanlegg med vanntåke kan du lese mer om her.

Skumslokkeanlegg

Slokkeanlegg med skum er en effektiv måte å bekjempe brann på. Dette er slokkeanlegg med rask respons, som kan dekke store områder og som bidrar til å kvele flammene. Dette forhindrer at flammene blusser opp igjen. Disse anleggene egner seg spesielt godt for beskyttelse av lager av brennbare væsker og prosessanlegg

Robotiserte vannkanoner

Det er også mulig å benytte robotiserte vannkanoner. Slike slokkesystemer kan helautomatiseres og tilpasses etter behov. Disse egner seg godt til helikopterlandingsplasser, lagerbygg, industribygg, og særlig avfallsanlegg.

Aerosol

Anlegg med Aerosol installeres i tavlerom/tavleskap, datarom, motorrom på båt, lagerrom for brennbare væsker og lignende. Systemet er basert på små partikler – som en slokkespray.

Kjøkkenslokkeanlegg

Et kjøkkenslokkeanlegg er spesialdesignet for brannslukking på kjøkken. Alle storkjøkken hvor det benyttes olje/frityr i matlaging er det krav om installasjon av kjøkkenslokkeanlegg.

Mobile vanntåkeanlegg

Mobile vanntåkeanlegg er flyttbare slokkeanlegg som ikke trenger vanntilførsel. Dette er et alternativ der det ikke er krav om fullt dekkende anlegg. Vanntanken har en integrert dyse som leverer fine vanndråper som skaper en vanntåke. Dysen er rettet mot et bestemt område i boligen slik at den treffer godt. Slike anlegg er godt egnet i boliger for risikoutsatte grupper.

Kontakt oss

brannrådgiver

Derfor bør du velge slokkeanlegg fra Firesafe

Det er flere gode grunner til å velge Firesafe:

 • Vi kan tilby alle typer systemer og tilpasse etter virksomhetens behov
 • Vi ivaretar fra tidlig fase, prosjektering, installasjon til ferdigstillelse, service og kontroll for alle typer slokkeanlegg
 • Totalleverandør innen brannsikkerhet
 • 40 års erfaring med brannsikring
 • Avdelinger over hele landet

Vi er din totalleverandør innen brannsikkerhet. Det betyr blant annet at du får alt som beskytter ditt bygg og dine ansatte mot brann på samme sted. Du trenger bare å forholde deg til ett firma. Er du interessert i å vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!