Slokkeanlegg

Teknisk rom med gassflasker til slokkeanlegg

Slokkeanlegg

Automatiske slukkeanlegg redder både liv og verdier. Firesafe hjelper deg med å prosjektere, montere og vedlikeholde slokkeanlegg i ditt bygg.

Kontakt oss

Automatiske slokkeanlegg er aktuelle i for eksempel datarom, varelager, arkiv, tavlerom, bankhvelv, fyrrom, kjøkken og andre verdifulle og sårbare rom. Vi har lang erfaring med dimensjonering og tilpasning av forskjellige typer automatiske slokkeanlegg, og kan hjelpe med å finne den løsningen som passer dine behov best.

Våre automatiske slokkeanlegg

Vi har fire typer slokkeanlegg:

  • Inertgass
  • Høytrykk slukkeanlegg med vanntåke
  • Lavtrykk slukkeanlegg med vanntåke
  • Aerosol
  • Kjøkkenslokkeanlegg

Inertgass

Dette er et slukkeanlegg med slokkegass som installeres på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lager og lignende. Intertgass regnes gjerne som mer kostnadseffektiv enn andre anlegg. Dette er blant annet fordi man slipper å legge store mengder vann til bygget, og fordi eventuelle etterskader ved slukking er minimale.

Hos Firesafe får du blant annet Inergen slokkeanlegg. Dette bruker en slokkegass som kalles Inergen (IG541). Inergen er utviklet av Fire Eater i Danmark. Du kan være trygg på at Inergen er ren og personsikker gass – det vil si personalet ikke trenger å evakuere under slukking.

brannslange

Høytrykk slukkeanlegg med vanntåke

Et anlegg med vanntåke fungerer litt som et sprinkleranlegg, men gjør vanndråpene til en tåke istedenfor. Da trenger man ikke å bruke like mye vann. Et høytrykk slukkeanlegg med vanntåke gir også mindre vannskader ved brannslukking. Vi har også lavtrykk slukkeanlegg med vanntåke. Vi hjelper dere å finne det som er best egnet for dere.

Aerosol

Anlegget installeres i datarom, motorrom på båt, lagerrom for brennbare væsker og lignende. Systemet er basert på små partikler – som en slukkespray. Aerosol er miljøvennlig, har lave vedlikeholdskostnader og lang levetid.

Kjøkkenslokkeanlegg

Et kjøkkenslokkeanlegg er spesialdesignet for brannslukking på kjøkken. Dette er er basert på wet chemicals.

Kontakt oss

brannrådgiver

Derfor bør du velge slokkeanlegg fra Firesafe

Det er flere gode grunner til å velge Firesafe:

  • Totalleverandør innen brannsikkerhet
  • 40 års erfaring med brannsikring
  • Avdelinger over hele landet

Vi er din totalleverandør innen brannsikkerhet. Det betyr blant annet at du får alt som beskytter ditt bygg og dine ansatte mot brann på samme sted. Du trenger bare å forholde deg til ett firma.

Automatiske slokkeanlegg med Firesafe

Firesafe prosjekterer, installerer og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg. Slik kan du være trygg på at anlegget til enhver tid er i orden og virker som det skal ved et branntilløp. Hyppigheten av kontroll, ettersyn og vedlikehold varierer, men defineres ofte av leverandør samt gjeldende regelverk.

Firesafe tilbyr automatiske slokkeanlegg til alle bruksområder, og hjelper deg med hvilket system som egner seg best til ditt behov.

Er du interessert i å vite mer, så klikker du deg bare videre under.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!