Brannsikring av kraft og energi

Firesafe leverer komplett brannsikring til store og små anlegg innen kraft og energi. Vi har kompetanse og erfaring innen vannkraft, vindkraft, alle typer kraftverk, olje-, gass-, og andre industrianlegg. Vi tilbyr alle typer tjenester innen brann og redning for kraftbransjen.

Vi har meget høy kompetanse innen kraftberedskapsforskriften, rømningsveimerking, ledesystemer, brannseksjonering, branndører og porter, sikkerhetsdører, slokkesystemer, internkontrollrutiner, slokkeutstyr, redningsutstyr, kurs, øvelser og opplæring, branndokumentasjon og brannteknisk rådgivning.