Firesafe har bred erfaring med å brannsikre bygg. Vi kan være din rådgiver og hjelpende hånd når det gjelder å sikre god brannsikkerhet.

Hovedkravet er at alle bygg skal ha minst én rømningsvei som fører direkte ut. Dersom bygget har flere bebodde etasjer må du ha alternative rømningsveier i tillegg. Det skal være mulig å rømme fra en eventuelt brann fra alle plan og etasjer der folk oppholder seg.

Alternative rømningsveier kan være:

  • Gjennom vindu
  • Brannstige
  • Rømningsvei fra kjellerdør

Brannstige - hvilke regler gjelder?

Ifølge Byggteknisk forskrift (TEK 10) kan man ha brannstige uten bøyle når avstanden fra planert terreng til underkanten av vindu er under 5 meter. Det vil si at en vanlig utfellbar brannstige kun er godkjent opptil 5 meter. Er avstanden større stilles det krav til ryggbøyle.

Det er også egne regler for avstander over 7 meter. Her skal det hovedsakelig brukes utvendig trapp for å sørge for tilstrekkelig sikkerhet. Vi i Firesafe kan hjelpe deg med å prosjektere alt fra utfellbar bannstige til større utvendige trapper.

Her har vi samlet noen nyttige tips til hvordan du sikrer gode rømningsforhold:

  • Rømning fra vindu kan være det eneste alternativet når det brenner. Det er derfor anbefalt å ha større vinduer enn minimumskravet.
  • Sørg for at alle som oppholder seg i bygget kan bruke rømningsstedene og ikke minst vet hvor de befinner seg.
  • Gjennomfør en brannøvelse hvor rømningsveiene blir testet.
  • Ha en god rutine på sjekk av rømningsveier. Sørg for at det ikke er noe som blokkerer veien.

Med en brannstige er det enklere å evakuere flere samtidig, i tillegg til at den er enkel å bruke for alle aldre. Hvis du har små barn kan du kjøpe med en tilhørende barnesele.

Privat - bolig over 5 meter

For boliger under 5 meter er Norgesstigen den mest populære stigen vi monterer. Stigen er 3,9 meter, men vi tilpasser gjerne stigen til ditt konkrete behov.

Norgesstigen er en listestige som er tilpasset rømming fra boligens 2. etasje på en rask og trygg måte. Firesafe kan hjelpe deg å både levere og montere brannstiger. Ønsker du heller å gjøre denne jobben selv, følger det med en enkel monteringsanvisning for korrekt installasjon.

Næringsbygg - bolig over 5 meter

For boliger over 5 meter tilbyr vi utfellbare rømningsstiger med ryggvern. Også her kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset din bolig og dine behov. En brannstige med ryggbøyle er godkjent for alle vinduer som ligger til og med 7 meter over bakken.

Husk at stigen må monteres minst to meter fra vinduer i etasjen under. Grunnen til dette er at det vil være vanskelig å benytte seg av brannstigen ved brann hvis den er montert for nært vinduet. Dersom du må plassere stigen nærmere enn denne minimumsavstanden, må du sette opp en flammeskjerm som beskytter stigen ved brann.

Sørg for at brannsikkerheten er optimal

Som ved alle brannforebyggende tiltak, er det viktig at du sørger for jevnlig sjekk og vedlikehold av din brannstige. Dette innebærer at stigen er i forsvarlig stand, men også at stigen til enhver tid er fri for eventuelle blokkeringer.

Som bolig- eller byggeier, er det ditt ansvar å sørge for at brannsikkerheten er ivaretatt. Samtidig følger det også med visse ansvarsområder som leietaker. Ansvaret for å opprettholde brannsikkerheten i hjemmet til enhver tid faller på de som faktisk bor i boligen. Det betyr at beboerne er pliktige til å gi beskjed til eier dersom brannsikkerheten ikke er så god som den skal være. I tillegg til brannstige kan dette inkludere røykvarslere, brannslukkere og andre rømningsveier.

Les mer om forskrifter om brannforebygging.

Om Firesafe

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring. Vi har mål om å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid. Vårt arbeid er for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi har profesjonelle, kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi sørger for at arbeidet vi gjør er gjennomført på en ordentlig og sikker måte. I dag er vi en av de ledende brannsikringsfirmaene, og vi jobber hver dag med å bli det beste.

Trenger du hjelp til å montere en brannstige hjemme? Ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema, eller besøk et våre lokale kontorer.