Kontroll av brannslokningsutstyr

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret sikrer at det fungerer ved en eventuell brann

Vi utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av slokkeutstyr slik at du kan være trygg på at det fungerer som det skal ved en eventuell brann. 

Kort tid etter kontroll vil du motta dokumentasjon og en prioritert tiltaksplan med kostnadsoverslag for å utbedre eventuelle feil og mangler. Vi kan også rette opp feil samtidig som kontrollen gjennomføres.

Dette gjør det enklere for deg som kunde, når det gjelder kostnader, regelverk og prioriteringer.

Vi er registrert som kompetent virksomhet og har egne godkjente verksteder i hele Norge. Alle våre  teknikere kan utføre alle typer kontroll, ettersyn og vedlikehold på håndslokkere og kontroll av brannslangetromler.

Med en kontrollavtale vil vi til enhver tid sørge for at ditt bygg er godkjent i henhold til gjeldende regelverk.