Krav til brannvarsling næringsbygg

Finger som trykker på brannalarmsentral

Krav til brannvarsling næringsbygg

Som eier av næringsbygg er det viktig å forholde seg til gjeldende krav til brannvarsling. Firesafe hjelper eier eller eiers representant med ansvaret.

Kontakt oss

Er du eier av et næringsbygg? Eller representerer du eier? Da er det viktig at du har kunnskap om krav til brannvarsling i næringsbygg. Firesafe hjelper eier eller eiers representant med planlegging, montering, kontroll og vedlikehold.

Med Firesafe får du:

 • Alt til brannsikring på samme sted
 • Enkel oversikt og kommunikasjon
 • 40 års erfaring i bransjen

Ta kontakt om du trenger hjelp med brannvarsling i ditt næringsbygg.

Krav til brannvarsling næringsbygg

Brann i næringsbygg kan føre til tap av liv og materielle verdier. Heldigvis har vi lovverk som stiller krav til brannvarsling i næringsbygg.

brannprosjektering

Forskrift om brannforebygging

Brannvern er blant annet regulert i Forskrift om brannforebygging.

Formålet med denne er todelt:

 • Redusere sannsynligheten for brann
 • Begrense konsekvensene hvis en brann skulle forekomme

Brannvarsling inngår i begge delmål. Med riktig brannvarsling kan man tidlig oppdage varmeutvikling, og dermed forhindre brann. Hvis varmeutviklingen fører til brann, vil tidlig varsling kunne begrense konsekvensene av denne. Slik kan man redde liv og materielle verdier.

Krav til eier eller eiers representant

Forskrift om brannforebygging er tydelig på at eier skal ha kunnskap til “bygningsdeler, installasjoner og utstyr” som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann (§ 4). Eieren skal også sørge for at disse blir kontrollert og vedlikeholdt (§ 5).

Videre skal eieren utføre systematisk sikkerhetsarbeid. Dette innebærer mål, planer og tiltak for å opprettholde brannsikkerheten i bygget (§ 9). I tillegg sier § 10 at eieren må kunne dokumentere at pliktene innen § 4 og § 9 er oppfylt.

Firesafe kan hjelpe dere med planlegging, montering og vedlikehold av bygningsdeler, utstyr og installasjoner som skal oppdage eller begrense brann.

brannrådgiver

Byggteknisk forskrift

Krav til brannvarsling i næringsbygg er også dekket i Byggteknisk forskrift (TEK17). Her er kapittel 11 “Sikkerhet ved brann”. Her står det at:

 • “Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at den nødvendige rømningstiden reduseres” (§ 11 (2)).

Denne typen utstyr innebærer både deteksjon og varsling. I noen bygg er det også behov for lyssignal og talevarsling i tillegg til lydvarsling.

Ulike risikoklasser

Denne forskriften skiller mellom bygg i ulike risikoklasser. Det står at bygg i “risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg.” Under gir vi noen eksempler på ulike virksomheter:

 • Risikoklasse 2: Industri, kontor, lager
 • Risikoklasse 3: Barnehage, skole
 • Risikoklasse 4: Barnehjem
 • Risikoklasse 5: Kino, kirke, museum
 • Risikoklasse 6: Sykehus og sykehjem

Ved denne typen næringsbygg skal altså brannvarslingen være et brannalarmanlegg.

Røykvarsler i næringsbygg

Det står også at små bygg eller bygg med få personer, kan bruke røykvarslere. Da kreves det at rømningsveiene er enkle. Det er også ulike krav til plassering av røykvarslere. Dessuten må røykvarslerne oppfylle krav i:

mann som slukker brann

Slukkeanlegg næringsbygg

Firesafe kan også hjelpe til dersom ditt næringsbygg trenger slukkeanlegg. Ifølge TEK17 skal bygg i risikoklasse 4 med heis og alle bygg i risikoklasse 6 ha automatisk brannslokkeanlegg. Vi hjelper gjerne til med slukkeanlegg i næringsbygg.

Kontakt oss

Firesafe hjelper deg med krav til brannvarsling i næringsbygg

Det er mange forskrifter, krav og standarder å forholde seg til som eier av et næringsbygg. Firesafe hjelper deg så ditt næringsbygg følger alle gjeldende krav. Vi er gjerne med fra starten av et prosjekt. Da får dere råd fra våre branntekniske rådgivere fra prosjektering til bygget står ferdig.

Er du eier av et næringsbygg? Eller eiers representant? Vi hjelper gjerne med krav til brannvarsling i næringsbygg.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!