Varme arbeider-kurs med slokkeøvelse

Medarbeider med flammer i bakgrunnen

Kurs i varme arbeider over hele landet

Firesafe er landsdekkende med 18 avdelingskontorer og tilbyr kurs i varme arbeider og praktisk slokkeøvelse over hele landet. Hos oss får du:

 • Kurs i varme arbeider over hele landet
 • 40 års erfaring med brannsikkerhet og brannvern
 • Kurs i klasserom eller digitalt

Du finner en oversikt over kommende kursdatoer over. Vi tilbyr kurs i varme arbeider både i klasserom og digitalt.

Hva er varme arbeider?

Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, oppvarming og sveise-, skjære-, lodde eller slipeutstyr på arbeidsplassen. Slikt arbeid foregår tryggest på arbeidsplasser som jobber med dette til daglig, som for eksempel et sveiseverksted. Her stilles det ikke krav til varme arbeider kurs.

Utføres varme arbeider imidlertid på en tilfeldig arbeidsplass, øker risikoen for brann og det stilles krav til sertifikat. Eksempler på arbeid man kan ta etter varme arbeider-kurs er montering og reparasjon av maskiner, rør og beholdere.

Kursets innhold

Vi i Firesafe gjennomfører varme arbeider-kurs for håndverkere og personer som utfører installasjons-, monterings- og vedlikeholdsarbeid ved hjelp av blant annet sveising, skjæring og sliping.

Krav til kurs:

 • Kurset skal ha en varighet på minst 7,5 klokketimer, inkludert slokkeøvelser og eksamen
 • Antall kursdeltakere skal ikke overgå 25 personer
 • Hver deltaker på kurset blir tildelt en lærebok som de også får beholde
 • Hver deltaker skal utføre en slokkeøvelse med håndslokker
 • Hver kursdeltaker skal gjennomføre og bestå eksamen

Grunnleggende informasjon – eksamen

 • Hver deltaker får 45 minutter på å fullføre eksamen
 • Godkjent lærebok er tillatt hjelpemiddel under eksamen

Slokkeøvelse

 • Gjennomføring av slokkeøvelse ved sertifiseringskurset er et krav
 • Om deltaker har gjennomført slokkeøvelse i løpet av de siste to årene før kurset, kan de slippe gjennomføring av slokkeøvelse på nytt. I disse tilfellene skal det foreligge en skriftlig dokumentasjon.

Det er også mulig å kun ta del i den praktiske slokkeøvelsen av et varme arbeider-kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette. Du kan også lese mer om slokkeøvelse hos Firesafe.

Få gratis årskontroll av brannslokker

Firesafe utfører kostnadsfritt den lovpålagte årskontrollen på de to brannslokkerne i den betalende deltakers servicebil. Dette forutsetter at kurstaker parkerer servicebilen på Firesafes avdelingskontor i den perioden kurset gjennomføres.

Digitalt kurs i varme arbeider

Firesafe har avdelinger over hele landet. Det betyr at du kan komme på kurs uansett hvor du bor. Firesafe tilbyr også flere digitale kurs:

Digitalt kurs i varme arbeider passer perfekt for deg som skal ta varme arbeider-sertifiseringen, men som ikke har mulighet til å ta hele klasseromskurset. Du gjennomfører praktisk slukkeøvelse hos oss, men resten av kurset er digitalt. Etter kurset får du det samme sertifikatet som klasseromskurset.

Firesafe har flere nettkurs og digitale kurs for din bedrift. Her får din bedrift godkjent opplæring i brannvern på en enkel og lett tilgjengelig måte. Vi har kurs av ulikt omfang og ulik varighet til store og små bedrifter.

Mer om varme arbeider

Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes:

 • Maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann

Varme arbeider omfatter bruk av:

 • Åpen flamme
 • Varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr

Ulike typer utstyr og arbeidsmetoder faller inn under kategorien. Under kan du se noen eksempler på typisk utstyr og typiske arbeidsmetoder.

Eksempler på utstyr:

 • Gassbrenner
 • Sveiseutstyr
 • Vinkelsliper
 • Varmluftpistol
 • Ugressbrenner

Eksempler på arbeidsmetoder:

 • Kapping av metall med skjærebrenner
 • Kapping av metall med vinkelsliper
 • Krympeskjøting av kabel med varmluftpistol
 • Taktekking ved bruk av propanbrenner med åpen flamme
 • Taktekking ved bruk av varmluft
 • Fjerning av ugress ved hjelp av ugressbrenner

Fare ved utførelse av varme arbeider

Alle som utfører varme arbeider bør være klar over farene involvert. Ulike typer arbeid har ulike typer farer. Under ser du noen eksempler på ulike farer som kan oppstå:

Gass

 • Lekkasje grunnet feil bruk og håndtering av utstyret
 • Lekkasje grunnet manglende vedlikehold og tilsyn

Utstyr og maskiner

 • Utstyr kan starte brann på grunn av gnister eller sterk varme

Takbelegg av asfalt

 • Overkoking, antennelse av asfalt
 • Personskade ved sprut av varm asfalt

Denne typen arbeid kan føre til store skader på personer og eiendom hvis de gjøres feil. Både personen som utfører arbeidet og andre mennesker er utsatt. Det er derfor viktig å være klar over farene, slik at man kan utføre arbeidet på en trygg måte.

Offentlige krav

Det er viktig at alle som utfører varme arbeider er godt kjent med ulike former for brannrisiko. Slik øker man sjansen for at brann ikke oppstår.

Gjeldende regelverk med kurs og sertifisering har blir til gjennom krav fra forsikringsselskaper og fra myndighetene.

Krav fra forsikringsselskapene

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. For å få varme arbeider-sertifiseringen må du ha godkjent opplæring.

Målet er å øke forståelsen rundt brannfare og sikre forebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Kravet står oppført i sikkerhetsforskriftene og gjelder både bedriftens faste ansatte og innleid arbeidskraft.

Et kurs i varme arbeider hos Firesafe dekker forsikringsselskapenes krav til opplæring. Bevis etter endt varme arbeider kurs utstedes av Norsk Brannvernforening (NBF) med en varighet på 5 år. Sertifikatet er gyldig i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Krav fra myndighetene

Også myndighetene har satt krav til utførelse av varme arbeider. Disse er nedfelt i blant annet arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Lovene beskriver på en overordnet måte hvordan man skal forholde seg til risikofylt arbeid, og pålegger blant annet brannforebyggende tiltak og krav til internkontroll.

Kontakt oss for mer info om våre kurs

Kontakt gjerne kurs@firesafe.no for mer informasjon om dette kurset eller andre kurs hos oss.

Send en e-post til support@firesafe.no om din virksomhet trenger hjelp med brannsikring og brannvern. Firesafe er totalleverandør innen brannsikring og tilbyr alt fra kurs og slukkeøvelse til brannalarm og slukkeanlegg.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!