Firesafe Brannsymposium 2019

Firesafe Brannsymposium 2019, ny kunnskap, bedre brannsikkerhet

Tusen takk for din deltagelse, her har vi samlet presentasjonene. Da er det bare å høyreklikke og velg «lagre linken som».

Vi setter stor pris på om du tar deg 3 minutter til besvare evalueringsskjemaet i mailen også – din tilbakemelding er viktig for oss.

Når er brannsikringsarbeider i eksisterende bygg søknadspliktige? Trond Andersen, Senioringeniør, Direktoratet for Byggkvalitet
Riktig bestilling gir bedre resultat. Krav til bestillerkompetanse – Håkon Winterseth, Fagansvarlig, Firesafe Consulting
Tilsyn som virkemiddel for økt brannsikkerhet – Christian Widén-Björk, Branningeniør, Trønderlag brann- og redningstjeneste IKS
Brannvernlederen er død, leve brannvernlederen! Rolf Søtorp, Adm.dir., Brannvernforeningen
Får du bygget du har bestilt? Geir Drangsholt, Daglig leder, TekØk AS
Hvilken juridisk status standarder har opp mot regelverket – Øystein Ueland, Daglig leder – BMA Heisteknisk Rådgivning
Krav i TEK17 til orienterbarhet og veifinning i arbeids- og publikumsbygg – Trine Presterud, Faglig leder, Universell Utforming
Hva er riktig brannklasse? Og fornuftige fravik? Trond Andersen, Senioringeniør, DiBK
Kunstig intelligens inntar byene – Helene Bøhler, Data Scientist, Spacemaker.AI
Lading av el-bil i garasjeanlegg – Snorre Sletvold, Sales & Project Manager, Fortum
Branntetting i massivtre (CLT) – utfordringer og muligheter i forhold til brann – Atle Killerud, Teknisk direktør, Firesafe
Er brann og ventilasjon så vanskelig? Håkon Winterseth, Fagansvarlig, Firesafe Consulting
Oslo i utvikling – Jon Myroldhaug, Brannsjef, Oslo Brann og redningsetat

Vi gleder oss til neste Brannsymposium! Mer informasjon kommer.