Brannsikring lager og logistikk

Brannsikring lager og logistikk

Hvis det oppstår brann i varelager, kjølelager, medisinlager eller andre lagerbygg, kan store verdier gå tapt. Firesafe hjelper deg med brannsikring av lager og logistikkbygg.

Kontakt oss

Brann i lager kan føre til skader på selve lagerbygningen, på varene som oppbevares og på menneskene som jobber der. Derfor er det viktig med god brannsikring innen lager og logistikk.

Firesafe har 40 års erfaring innen brannsikkerhet, og vi hjelper deg gjerne med ditt lagerbygg. Som totalleverandør kan vi hjelpe deg med alt du trenger – hele veien fra prosjektering til vedlikehold.

Da trenger du kun å forholde deg til ett firma. Ta kontakt i dag for en prat om hva vi kan gjøre deg.

Brannsikring av varelager

Varelager inneholder gjerne store verdier, og det er viktig at brannsikkerheten blir gjort skikkelig.

Det er flere grunner til at brannfaren i lager er høy:

  • Varer pakkes ofte i pappesker eller annet brennbart materiale
  • Pakker og bokser står på paller laget av tre
  • Varene står ofte tett inntil hverandre

Alle disse faktorene medfører stor risiko for brann. I tillegg vil en eventuell brann spre seg fort, og den kan være vanskelig å slukke. Derfor er det viktig med brannvarsling, slukkeanlegg og gode rutiner innen systematisk brannvernarbeid.

Brannsikring av kjølelager og fryselager

Brannfaren er også stor i kjølelager og fryselager, selv om det kanskje høres ulogisk ut. Brann kan oppstå til tross for den lave temperaturen, og måten lagrene er utformet på gjør det vanskelig å slukke eventuell brann.

Kjølelagre har også mye brennbart materiale, og som ved andre lager står varene tett. I tillegg er det svært tørr luft i slike lagre på grunn av temperaturen. Dette er med på å øke brannfaren.

Firesafe

Brannsikring av matbutikk og matproduksjon

Driver du matbutikk eller jobber innen matproduksjon? Da kan vi i Firesafe hjelpe til med brannsikringen. Brannsikring innen matproduksjon reguleres blant annet av Dyrevelferdsloven. Her stilles det krav til brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier.

I landbruket skyldes branner ofte feil bruk av eller feil i elektrisk utstyr. Ventilasjonsvifter har vært en hyppig årsak til brann. Siden 2014 har det vært større fokus på dette problemet i landbruket, og dette har resultert i at antall branner har gått ned.

Brannsikring av medisinproduksjon og medisinlager

Medisinproduksjon og medisinlager har samme brannfarer som andre typer lager, men konsekvensene kan være enda mer alvorlige. Her er det selvsagt også snakk om store verdier, men det kan i tillegg ha store helsemessige konsekvenser om medisin går tapt.

brannprosjektering

Slik hjelper vi deg med brannsikring av lager og logistikk

Firesafe analyserer brannsikkerheten i bygget. Basert på dette prosjekterer vi løsninger som passer ditt lagerbygg. Deretter leverer og monterer vi utstyr og branntekniske installasjoner som trengs for å sikre lageret. Etterpå kontrollerer og vedlikeholder vi utstyret regelmessig.

Dette gjør vi:

  • Prosjektering
  • Installasjon
  • Vedlikehold

Prosjektering

Vi kommer gjerne inn før lageret er bygget. Da sikrer vi at brannsikkerheten gjøres riktig fra start. Da kan dere være trygge på at dere får den løsningen som passer best. Firesafe hjelper selvsagt også til med eksisterende bygninger, ved utbygging eller lignende prosjekter.

Installasjon

Riktig utstyr av høy kvalitet er viktig, men det er også viktig at installasjonen gjøres på riktig måte. Våre montører har lang erfaring med lagerbygg av alle slags størrelser og typer. Du kan være trygg på at utstyr og installasjoner blir montert slik at systemet fungerer optimalt for ditt lager.

Vedlikehold

Du trenger ikke å ta kontakt med et nytt firma for å få hjelp med vedlikehold, service og kontroll. Vår serviceavdeling vedlikeholder hvert år hundrevis av brann- og sikkerhetsanlegg over hele landet. Regelmessig vedlikehold sikrer at anlegget fungerer som det skal ved eventuell brann. Det sikrer også lang levetid på anlegget, og sparer dere for utgifter.

Kontakt oss

kurs og opplæring med Firesafe

Velg Firesafe til brannsikring i lager og logistikk

Firesafe har erfaringen, kompetansen og utstyret som skal til for å brannsikre ditt lager eller logistikkbygg. Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!