Internkontroll brann

Internkontroll brann

Internkontroll er et viktig tiltak for å forebygge brann. Vi er totalleverandør innen brannsikring, og hjelper dere gjerne med å utarbeide god internkontroll eller vedlikeholde internkontrollrutiner for deres virksomhet.

Kontakt oss

Det stilles stadig flere og strengere krav til brannvern. Dette gjelder også private boliger, men virksomheter, inkludert borettslag, sameier og byggeiere har enda flere krav og forskrifter å forholde seg til. 

Firesafe arbeider blant annet med:

 • Kraftverk
 • Avfallsanlegg
 • Næringsbygg og boligselskap

Eier eller forvalter du bygg? Da er du pliktet til å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann, eksplosjon eller andre ulykker.

Her kommer vår kompetanse deg til unnsetning. Firesafe gjennomfører internkontroller i alle typer bygg.

Hvorfor trenger du internkontroll?

Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Hensikten med å innføre og utøve en god internkontroll for brann er at tryggheten og sikkerheten skal være så god som mulig, slik at ansatte og brukere til enhver tid er trygge. Det er også lovpålagt av myndighetene at alle virksomheter skal innføre og utøve internkontroll.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) finner dessverre stadig manglende kontroll på brannrisiko i ulike bygg og bransjer. For eksempel har DSB funnet større mangler på internkontroll i avfallsanlegg. Manglende internkontroll kan ha katastrofale følger under en eventuell brann.

Trenger dere hjelp med internkontroll i deres bygg? Kontakt Firesafe i dag.

brannprosjektering

Hva er en internkontroll?

Det er en del krav som stilles i forhold til brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Ifølge kravene skal en omfattende og god internkontroll innebære at du utøver og har dokumentasjon på følgende: 

 1. Ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten som sier noe om forutsetninger og begrensninger for bruken av byggverket.

 2. Oppdaterte branntegninger som sier noe om hvordan bygget er inndelt i brannseksjoner, brannceller, rømningsveier, slokkeutstyr osv.

 3. HMS-målsetting for brannsikkerhetsarbeid og rutiner knyttet opp mot dette.

 4. Risikoanalyse av egen virksomhet.

 5. Beskrivelse av virksomhetens brannvernorganisasjon, ansvar og oppgavefordeling.

 6. Generell branninstruks, samt egne instrukser og rutiner.

 7. Opplæring og brannøvelser.

 8. Møteplass ved evakuering (ligger ofte som et punkt i branninstruksen).

 9. Samarbeidsavtaler mellom eier og bruker av bygget (hvis disse er forskjellig) rundt ansvarsforhold og oppfølging av brannrelaterte oppgaver.

 10. Loggførte oppgaver rundt vedlikehold av branntekniske tiltak.

 11. Avtaler rundt kontroll av branntekniske tiltak fra sakkyndig personell.

 12. Rutiner for avviksbehandling.

Les mer: Hos Firesafe får du branndører til alle typer bygg og virksomheter.

branndør

Internkontroll for boligbygg og borettslag

Ledelsen av virksomheten har ansvaret for å innføre og utøve internkontroll. Internkontroll i næringsbygg er viktig for å beskytte liv og eiendom. 

Minstekrav til en internkontroll bør blant annet inneholde:

 • Utarbeide mål og målsetninger for brannsikkerheten. 
 • Kartlegge farer/ problemer og vurdere risiko dette medfører. 
 • Utarbeide en handlingsplan for risikoreduserende tiltak med bakgrunn i risikovurderingen. Sett opp en skriftlig rutine for hvordan avvik skal meldes og hvem som skal rette opp påpekte avvik. 
 • Revidere/ følge opp.

Brannforebyggende internkontroll i praksis 

Først og fremst er det viktig å tenke på internkontroll når man bygger eller oppgraderer næringsbygg for å sikre at man har gode rutiner og utstyr for å håndtere en eventuell brann. En god dialog og samarbeid mellom eier og bruker av et bygg er også helt avgjørende for tilstrekkelig kvalitet og sikkerhet. Har virksomheten og bygget ditt manglende internkontroll kan dette gi store reduksjoner i forsikringen. 

Brannalarmanlegg

Alle byggverk for virksomheter i risikoklasse 2-6 skal ha anlegg for brannalarm, men det er gjort unntak for mindre bygg beregnet for få personer der rømningsforholdene er enkle og oversiktlige.

Brannslukningsutstyr

Brannslukkere er viktige i hjemmet, men trengs også på arbeidsplassen. Eier du et bygg? Da har du ansvar for at sprinkleranlegg i bygget er godkjent. Firesafe hjelper borettslag, boligsameier eller eiere av næringsbygg med brannsikring og pålagt dokumentasjon.

Rømningsveier

Rømningsveier og nødutganger skal så effektivt som mulig føre ut i det fri eller til et sikkert område. Her skal arbeidstakerne kunne oppholde seg trygt inntil de kan reddes eller faren er over.

Branninstruks

Det er viktig å ha instrukser for hvordan brukere av bygg skal opptre i tilfelle brann tilgjengelig, gjerne hengende på et synlig sted i fellesområdene.

Brannøvelse

Vet du og dine ansatte hvor ofte slukkeøvelser og evakueringsøvelser burde avholdes? Dette avhenger av type bygg og hva bygget brukes til. Det skal blant annet tilpasses til den aktuelle risikoen i virksomheten og utføres til fastsatt tid og sted. Ta kontakt med oss i Firesafe dersom du er usikker på noe rundt av dette.

Les mer: Et system med nødlys kan redde liv.

Firesafe

Firesafe kan bistå din bedrift med brannsikkerhet

Firesafe tilbyr en bred portefølje av brannbeskyttelsesprodukter og rådgivning for å hjelpe deg med å oppnå en effektiv og sikker løsning for ditt bygg. Som totalleverandør leverer vi alt innen brannsikring. Det er viktig at det utføres kombinerte tiltak som internkontroll og branntekniske installasjoner som passer til ditt bygg.

Ikke glem at den beste måten å sikre dine ansatte på er gjennom godt forebyggende arbeid innen brannvern og brannsikkerhet. Vi har 40 års erfaring med brannsikkerhet i alle typer bygg – ta kontakt for mer hjelp til gode rutiner for  internkontroll til ditt bygg.

Ta kontakt for prosjektering av internkontroll av brann i ditt bygg.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!