Totalleverandør brannsikring

Kurs

Kurs

Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever kunnskap. Våre kurs gjør at du kan føle deg trygg på at du er rustet til å utføre dine oppgaver, enten som eier, bruker, håndverker eller annet. Kursene blir holdt av dyktige og erfarne kursledere, og er et viktig forum for faglig oppdatering og økt kompetanse innen brannsikkerhet. 

Har du spørsmål? 
kontakt oss på kurs@firesafe.no
eller ring +47 09110 / +47 22 72 20 20

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no